Принт Солюшънс ЕООД

Принт Солюшънс ЕООД

Предмет на дейност: Внос, износ, реекспорт, вътрешна и външна търговска дейност, както и търговия с всички видове стоки на едро и дребно (незабранени от закона), производство, търговско представителство, посредническа и комисионерска дейност, хотелиерство, ресторантъорство, спедиция, транспорт, строителство, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще…

Програма Консулт ООД

Програма Консулт ООД

Предмет на дейност: Разработване, мултиплициране и реализация на програмни продукти, системи и услуги, разработване, изработване и доставка на електронно – изчислителна техника; сервиз за програмни продукти, системи и еит; отдаване под наем и аренда на вещи, автомобили и машини; търговия на едро и дребно в страната и чужбина; посредничество, представителство и агентство на местни и…

Росмари-Трейд ООД

Росмари-Трейд ООД

Предмет на дейност: Агентство, представителство в страната и в чужбина; спедиторски и куриерски услуги; маркетинг за развитие на дейности и производства; бартерни, лизингови, комисионни сделки; търговско и строително посредничество и предприемачество; таксиметрови превози на хора и товари в страната и чужбина; вътрешна и външна търговия с всички разрешени от закона стоки и услуги; реекспорт; производство,…

Росс Трейд Къмпани ООД

Росс Трейд Къмпани ООД

Предмет на дейност: консултантска, посредническа и рекламна дейност; производство, съхранение, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и друга продукция на вътрешния и международния пазар; вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, включително с тютюн, тютюневи изделия, машини и оборудване за тютюневата промишленост; осъществяване на търговско посредничество, комисионна дейност, представителство и агентство на български и чужди…

Русе Трейдинг Груп ООД

Русе Трейдинг Груп ООД

Предмет на дейност: Консултантски услуги; вътрешна и външнотърговска дейност; търговия на едро и дребно; маркетинг; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; бартерни сделки и операции; производство и продажба на промишлени, хранителни и нехранителни стоки; туризъм, организиране на екскурзии в страната и чужбина; почивно дело; продажба на алкохолни и…

Синева 2001 ЕООД

Синева 2001 ЕООД

Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност на едро и дребно с всякакъв вид стоки: търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна, спедиторска и складова дейност; лизингова дейност. Маркетингова, консултантска, информационна и рекламна дейност; сделки с недвижими имоти: хотелиерство и ресторантъорство; разкриване и експлоатация на търговски обекти и…

Скай Вей ЕООД

Скай Вей ЕООД

Предмет на дейност: Търговска и външнотърговска дейност, търговия на едро и дребно с автомобили нови и втора ръка, производство и търговия с промишлени стоки, горива и изделия от всякакъв вид материали, незабранени от закона, транспортна, товаро-разтоварна и спедиторска дейност, комисионна, складова, ремонтна и сервизна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на република…

Танексим ЕООД

Танексим ЕООД

Предмет на дейност: Търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговия на едро и дребно; оказионна, комисионна, консигнационна, складова, лизингова дейност, бартерни сделки, строителна, предприемаческа и инвестиционна дейности; проектиране, консултантска дейност; внедряване и обслужване на информационни програми и системи, мениджмънт; превозна и спедиторска дейност в страната…

Таф-Мод ООД

Таф-Мод ООД

Предмет на дейност: Производство на конфекционни и трикотажни облекла, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговия на дребно и едро на всякакъв вид индустриални продукти в страната и чужбина, посредничество, транспортни услуги в страната и чужбина, комисионна търговия, маркетингова и консултантска дейност, спедиторска дейност, рекламна, проектантска дейност, строително-монтажна, търговска агенция, посредническа дейност между чужди физически и…

Товарни Превози АД

Товарни Превози АД

Предмет на дейност: Автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това други дейности в основна сфера на дейност – автомобилния транспорт, спедиторски услуги на физически и юридически лица, упражняващи стопанска дейност, отдаване под наем транспортни средства на трети лица, включително и при условията на лизинг, продажба на течни горива, вътрешна и външна…

Край на съдържанието

Край на съдържанието