Мираж Груп ЕООД

Мираж Груп ЕООД

Предмет на дейност: търговия и покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид; производство на стоки с цел продажба; външнотърговска и външноикономическа дейност; консултантски услуги; кимисионни сделки; търговско представителство, посредничество и агентство на чужди и наши физически и юридически лица; транспорт – вътрешен и международен със собствен или…

Мираж Текстил ООД

Мираж Текстил ООД

Предмет на дейност: Комплексно обзавеждане на хотели с интериорен текстил, търговия с хотелски консумативи, внос и износ на стоки и други вещи закупени с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно, бартерни сделки, счетоводни и юридически услуги, предприемаческа и строителна дейност, възстановителна и ремонтна дейност, тенекеджийски, водопроводни и бояджийски…

Мото Универсал ЕООД

Мото Универсал ЕООД

Предмет на дейност: Покупка от страната и чужбина на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; експорт и реекспорт на стоки; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги.

Мултиком ООД

Мултиком ООД

Предмет на дейност: – изготвяне на проекти и оценка на лъчезащитни проекти за обекти с диагностични и терапевтични рентгенови уреди; – изготвяне на проекти и оценка на лъчезащитни проекти за обекти с уреди с телегаматерапия; – изготвяне на проекти и оценка на лъчезащитни проекти за обекти с ускорители на заредени частици; – оценка на дози…

Оберьостерайхише Биодизел – България ЕООД

Оберьостерайхише Биодизел – България ЕООД

Компанията е с предмет на дейност производство на биодизел и фармацевтичен глицерин. Производственият капацитет на завода е 100 000 тона биодизел и 10 000 тона глицерин годишно. Обекта е разположен върху част от територията на бившия КТМ – Русе на самия бряг на река Дунав. На основани чл.65, ал.11 от Закона за акцизите и данъчните…

Олео Протеин ЕООД

Олео Протеин ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност производство на сурови растителни масла и шрот. Прозводственият капацитет на завода е 100 000 тона растително масло годишно. Обекта е разположен върху част от територията на бившия КТМ – Русе на самия бряг на река Дунав. Производствените процеси са изцяло автоматизирани с микропроцесорно управление на производствените операции, и контрол…

Оркиде 2010 ООД

Оркиде 2010 ООД

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски,…

Пип Електроникс ЕООД

Пип Електроникс ЕООД

Предмет на дейност: Търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки, производство, фасадни и вътрешни ремонти, строителство, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, посредничество при сделки с недвижими имоти, ресторантъорство, посредничество на чуждестранни фирми в българия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Плайдекс ООД

Плайдекс ООД

Предмет на дейност: Търговия с движими вещи и недвижими имоти, консултантска дейност, реклама и дизайн, както и извършване на всякаква друга основна, помощна и странична незабранена от закона търговска дейност, а за дейностите, подлежащи на специален режим, след получаване на съответното разрешение /лицензия/.

Полукс – Пенко Пенев ЕТ

Полукс – Пенко Пенев ЕТ

Предмет на дейност: Вътрешна и външнотърговска дейност; проектантска дейност. Допълнителен предмет на дейност: Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.

Край на съдържанието

Край на съдържанието