Уинстон ЕООД

Уинстон ЕООД

Предмет на дейност: Производство на дамско прет-а-порте, внос и износ на облекло и помощни материали и облекло, осъществяване, повишаване и пласмент на продукцията, преотстъпване правото на производство на облекло на други производствени предприятия, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.

Ф+С-Агро ООД

Ф+С-Агро ООД

Предмет на дейност: Търговия със стоки и услуги, растително – защитни препарати и торове, производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция, семена и посадъчен материал, търговия с недвижими имоти, организиране на търгове и базари, изкупуване, преработка и износ на вторични суровини, строителна дейност, научни изследвания, анализи, експертизи и прогнози, инвестиционно – проучвателна, проектантска, инженерингова,…

Химекс ЕООД

Химекс ЕООД

Предмет на дейност: Внос и износ на различни видове стоки, суровини и материали, бартерни, експортни и реекспортни, компенсационни, многостранни, лизингови, снабдителски, обменни, транзитни, посреднически, комисионерски и други специфични вътрешни и външноикономически операции със суровини и материали, готови изделия, оборудване, резервни части, химикали и ресурси с производствено предназначение за леката промишленост и другите отрасли, посредничество, представителство…

Химкон ЕООД

Химкон ЕООД

Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина /без процесуално представителство/, производствена дейност в областта на леката, хранително – вкусовата, преработвателната, химическата и фармацефтичната промишленост и селскосто стопанство, консултантска дейност и реклама /без кино и печат/.

Христина Миланова – Хрисмил ЕТ

Христина Миланова – Хрисмил ЕТ

Предмет на дейност: Ораганизация и експлоатация на електронни, механични и забавни игри, търговия на дребно. Допълнителен предмет на дейност- туризъм в страната и чужбина, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външноикономическа дейност, търговия в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантъорство, организиране и експлоатация на малки и средни предприятия в областта…

Край на съдържанието

Край на съдържанието