Христина Миланова – Хрисмил ЕТ

Христина Миланова – Хрисмил ЕТ

Предмет на дейност: Ораганизация и експлоатация на електронни, механични и забавни игри, търговия на дребно. Допълнителен предмет на дейност- туризъм в страната и чужбина, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външноикономическа дейност, търговия в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантъорство, организиране и експлоатация на малки и средни предприятия в областта…

Край на съдържанието

Край на съдържанието