Свободна Зона-Русе ЕАД

Свободна Зона-Русе ЕАД

„Свободна зона – Русе” ЕАД е търговско дружество с едноличен собственик на капитала Национална Компания Индустриални Зони. Създадена е през 1988 г., като импортно–експортен център, предоставящ митнически и данъчни облекчения за клиентите опериращи на нейната територия. Със стратегическото си местоположение  – до река Дунав, в пресечната точка на VII и IX европейски транспортни коридори, на…

Андрея Шипинг и Трейдинг ООД

Андрея Шипинг и Трейдинг ООД

Фирмен профил: Създадена през 2010 г., Андрея Шипинг и Трейдинг ООД е доверен доставчик на транспортни и търговски услуги със силно присъствие на българския и румънския пазар. Съсобствениците Данаил Русев и Детелин Василев носят десетилетия общ опит в спедицията, митническото представителство и др., гарантирайки качествено обслужване и удовлетвореност на клиентите. Управление и собственост: Основател, съуправител…

Петър Караминчев АД

Петър Караминчев АД

„Петър Караминчев“ АД, дъщерно дружество на „Синергон Холдинг“ АД, представлява водещ играч в областта на складовото стопанство с основен фокус върху съхранението и експедицията на дизелово гориво и биодизел. Разположено в Източна промишлена зона на град Русе, складовото стопанство на компанията разполага с 7 резервоара с общ капацитет от 14 000 кубични метра и модерни…

Тотал Сървисис България ЕООД

Тотал Сървисис България ЕООД

Тотал Сървисис България ЕООД е водеща компания в сектора на международния транспорт, спедицията и логистиката, специализирана в областта на вноса и износа между България и Турция. Фирмата предлага широка гама от услуги, като превоз както на общи товари, така и на опасни товари по АДР, групажни пратки, превоз на насипни товари, превоз на торове и…

Балкантурс ЕООД

Балкантурс ЕООД

Предмет на дейност: Търговско представителство, посредничество и агентство в т.ч. и корабно на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и покупка на всякакви стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, търговско представителство и посредничество, кетъринг, агентура, маркетингова, консултантска, дизайнерска, инвестиционна и производствена дейност, проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна и…

Балвинекс ООД

Балвинекс ООД

Предмет на дейност: Търговия в страната и чужбина, внос и износ на вина и спиртни напитки, електродомакински и други електроуреди, с офис техника и оборудване, с машини, съоръжения и оборудване за производство на вина и спиртни напитки, с опаковки, материали за опаковки машини за опаковка и бутилиране на вина и спиртни напитки, транспортна дейност, производство…

Браво Спед ООД

Браво Спед ООД

Предмет на дейност: Транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, представителство /включително представителство пред митница/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, извършване на устни и писмени преводи и услуги във връзка с легализацията на документи, административноправни и всякакви други услуги незабранени с нормативен акт, външна и вътрешна…

Булспед БГ ООД

Булспед БГ ООД

Предмет на дейност: Консултантска, търговско и митническо представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, рекламна, хотелиерска, туристическа, спедиционна, комисионна дейност, както и всяка незабранена от закона дейност.

Деспред АД – Клон Русе

Деспред АД – Клон Русе

Предмет на дейност: Международна и вътрешна транспортна, спедиционна и посредническа дейност, складова и ремонтна дейност, вътрешна и външна търговия, митническо агентство и посредничество, хотелиерство, ресторантъорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, застрахователно посредничество и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Донау-Рейн Логистик ЕООД

Донау-Рейн Логистик ЕООД

Предмет на дейност: Международно търговско корабоплаване, включително комбинирани транспорти, както и всякакви помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското корабоплаване, фрахтова и транспортно -спедиторска дейност в страната и чужбина, складова и претоварна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия.

Край на съдържанието

Край на съдържанието