Свободна Зона-Русе ЕАД

Свободна Зона-Русе ЕАД

Развитието на търговско – икономическото посредничество между България, Страните от Близкия Изток и Европа, налага идеята за създаване на свободни зони на територията на страната от началото на XX век. Географското положение, добре развитата инфраструктура и транспортна комуникация на град Русе се оказват определящи за ситуирането на такава зона именно на територията на града. Свободна…

Тотал Сървисис България ЕООД

Тотал Сървисис България ЕООД

”ТОТАЛ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, е компания базирана в гр. Русе, която организира и реализира различни конкурентоспособни услуги в няколко основни направления – международен транспорт и логистика, спедиторски, консултантски, комерсиални и посреднически. Ние се фокусираме над удовлетворяване на потребностите и очакванията на всички наши настоящи и бъдещи клиенти, които са заинтересовани от осъществяването на своите идеи….

Балкантурс ЕООД

Балкантурс ЕООД

Предмет на дейност: Търговско представителство, посредничество и агентство в т.ч. и корабно на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и покупка на всякакви стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, търговско представителство и посредничество, кетъринг, агентура, маркетингова, консултантска, дизайнерска, инвестиционна и производствена дейност, проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна и…

Балвинекс ООД

Балвинекс ООД

Предмет на дейност: Търговия в страната и чужбина, внос и износ на вина и спиртни напитки, електродомакински и други електроуреди, с офис техника и оборудване, с машини, съоръжения и оборудване за производство на вина и спиртни напитки, с опаковки, материали за опаковки машини за опаковка и бутилиране на вина и спиртни напитки, транспортна дейност, производство…

Браво Спед ООД

Браво Спед ООД

Предмет на дейност: Транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, представителство /включително представителство пред митница/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, извършване на устни и писмени преводи и услуги във връзка с легализацията на документи, административноправни и всякакви други услуги незабранени с нормативен акт, външна и вътрешна…

Булспед БГ ООД

Булспед БГ ООД

Предмет на дейност: Консултантска, търговско и митническо представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, рекламна, хотелиерска, туристическа, спедиционна, комисионна дейност, както и всяка незабранена от закона дейност.

Деспред АД – Клон Русе

Деспред АД – Клон Русе

Предмет на дейност: Международна и вътрешна транспортна, спедиционна и посредническа дейност, складова и ремонтна дейност, вътрешна и външна търговия, митническо агентство и посредничество, хотелиерство, ресторантъорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, застрахователно посредничество и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Донау-Рейн Логистик ЕООД

Донау-Рейн Логистик ЕООД

Предмет на дейност: Международно търговско корабоплаване, включително комбинирани транспорти, както и всякакви помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското корабоплаване, фрахтова и транспортно -спедиторска дейност в страната и чужбина, складова и претоварна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия.

Донау Транзит ООД

Донау Транзит ООД

Предмет на дейност: Транспортни, спедиторски, куриерски и логистични услуги; корабно агентиране и чартиране; пристанищна и складова логистика; корабно снабдяване; митническо агентиране; посредничество при транспортни застраховки; разработване и внедряване на интелигентни транспортни системи; други разрешени от закона дейности в областта на транспорта и логистиката /дейностите, за които се изисква специално разрешително или лиценз, ще се осъществяват…

Интершипинг ЕООД

Интершипинг ЕООД

Предмет на дейност: Управление на транспорти; спедидионно-транспортна и складова дейност; аквизиция на товари от всякакъв вид за различни видове транспорт; организация и управление на пристанищна товаро-разтоварна обработка; транспортно посредничество и спедиция на товари.

Край на съдържанието

Край на съдържанието