Интершипинг ЕООД

Интершипинг ЕООД

Предмет на дейност: Управление на транспорти; спедидионно-транспортна и складова дейност; аквизиция на товари от всякакъв вид за различни видове транспорт; организация и управление на пристанищна товаро-разтоварна обработка; транспортно посредничество и спедиция на товари.

К & А ЕООД

К & А ЕООД

Предмет на дейност: Дейност в областта на спедиционни сделки, услуги по митническо агентиране, консултантски услуги, комисионни, складови сделки, услуги за стоков контрол, туристически услуги и всички други дейности, незабранени от закона.

Крол Транс ООД

Крол Транс ООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия със селскостопанска продукция, промишлени и непромишлени стоки и изделия, недвижими имоти и други, включително продукти на интелектуалната собственост; производство и преработка на промишлени стоки, непромишлени стоки и изделия; посредническа и комисионерска дейност; търговско представителство; митническо представителство; изготвяне и печат на документи, бланки и формуляри; инвестиционна, инженерингова, строителна и…

Куадра Спед ЕООД

Куадра Спед ЕООД

Предмет на дейност: Митническо представителство, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна дейност, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство, вътрешно и външно търговска…

Петър Караминчев АД

Петър Караминчев АД

Предмет на дейност: Преработка на полимерни материали и производство на изделия за промишлеността. Допълнителен предмет на дейност: доставка и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети от внос и местно производство; вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни средства, битови,…

Порт Булмаркет ЕАД

Порт Булмаркет ЕАД

Пристанище ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД е най-голямото частно пристанище за обществен транспорт на река Дунав в България. Предлага разнообразна палитра от услуги, голяма гъвкавост при прилагане на комплексни решения, които са в състояние да удовлетворят и най-взискателните клиенти. Пристанището е за обществен транспорт с регионално значение, съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата…

Райс ООД

Райс ООД

Предмет на дейност: Спедиция, внос и износ на стоки и други вещи закупени с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно, бартерни сделки, предприемаческа и строителна дейност, ресторантъорство, заложна къща, оказион, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови и лицензионни сделки. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел…

Салих Спед ЕООД

Салих Спед ЕООД

Предмет на дейност: консултантска дейност; агентство и посредничество в страната и чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица; внос, износ и реекспорт; търговско представителство, спедиционни и складови сделки, сделки с недвижими имоти; лизингова, рекламна, дистрибуторска и маркетингова дейност; комисионни, информационни, програмни услуги; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен…

Синтра ООД

Синтра ООД

Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и реализация на стоки и вещи в страната и чужбина, външноикономическа дейност, внос и износ, бартерни сделки, посредничество, агентство и представителство на чужди и местни физически и юридически лица, спедиторска дейност и транспортни услуги, предприемачество, търговско представителство, хотелиерство и ресторантъорство, рекламна, информационна, импресарска, издателска, печатарска и преводаческа дейности, шивашки,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието