Ивенсия ЕООД

Ивенсия ЕООД

Предмет на дейност: Търговия с промишлени и хранителни стоки, автосервизна дейност, производство, преработка и търговия със селскостопански продукти; вътрешно и външнотърговска дейност; бартерни, реекспортни и други външнотърговски сделки; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

Комфмел-Консултинг ООД

Комфмел-Консултинг ООД

Предмет на дейност: Търговия в страната и в чужбина с всички видове стоки; посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; производство и преработка на растителна, животинска и друга селскостопанска продукция и на стоки произведени на тая основа; вътрешен и международен туризъм; обмяна на валута; обществено хранене; финансово – счетоводни консултации; изкупуване…

Маяр-15 ООД

Маяр-15 ООД

Предмет на дейност: външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство в страната и чужбина; транспортна дейност в страната и чужбина; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен и преработен вид; разкриване на магазини, заведения за обществено хранене, ресторантъорство, хотелиерство; комисионна, спедиционна, складова, лизингова, туристическа, рекламна дейност; покупка, строеж и обзавеждане на…

Модел-ММ ЕООД

Модел-ММ ЕООД

Предмет на дейност: Проектиране, изработка и търговия с рекламни материали, фирмени надписи и знаци за страната и чужбина; вътрешна и външна търговия; проектиране и програмиране на програмни системи и продукти за страната и чужбина, компютърно обучение и компютърни услуги; печетарска, дистрибуторска, превозваческа, комисионна, консултантска и посредническа дейност; търговско представителство на български и чуждестранни физически и…

Напорни Тръби АД

Напорни Тръби АД

Предмет на дейност: Производство на напорни тръби, бетонни и стоманобетонни елементи, изделия и конструкции, строителство, транспорт, търговия, инженеринг и маркетинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Допълнителен предмет на дейност: както и на всички дейности по чл.1 от търговския закон, незабранени със закон, а за тези, за които се изисква разрешителен…

Оптима – ВКР ЕООД

Оптима – ВКР ЕООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранителни стоки и селскостопанска продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, уреди и апарати, организационна техника и битова техника, търговия с лекарства и лекарствени препарати, комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически…

Петроника – Пенка Дачева ЕТ

Петроника – Пенка Дачева ЕТ

Предмет на дейност: Производство на стоки с цел продажба; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или дообработен вид, търговско представителство и посредничество на български и чужди фирми, издателска дейност, превозна дейност на товари и хора; сделки с интелектуална собственост, финансово-счетоводни услуги.

Ретунг – Гергана Донкова ЕТ

Ретунг – Гергана Донкова ЕТ

Предмет на дейност: Шивашка и крояческа дейност, вътрешна и външна търговия, посредническа дейност. Допълнителен предмет на дейност: организиране и провеждане на курсове за обучение в шивашка и крояческа дейност.

Роял-Бали ЕООД

Роял-Бали ЕООД

Предмет на дейност: Извършване на посредническа дейност по наемане на български граждани в страната и/или в чужбина и/или на моряци, след съответното лицензиране; извършване на преводни услуги и легализация на документи, след съответно лицензиране; създаване на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, след съответното лицензиране; извършване на туроператорска дейност,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието