К & А ЕООД

К & А ЕООД

Предмет на дейност: Дейност в областта на спедиционни сделки, услуги по митническо агентиране, консултантски услуги, комисионни, складови сделки, услуги за стоков контрол, туристически услуги и всички други дейности, незабранени от закона.

Крол Транс ООД

Крол Транс ООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия със селскостопанска продукция, промишлени и непромишлени стоки и изделия, недвижими имоти и други, включително продукти на интелектуалната собственост; производство и преработка на промишлени стоки, непромишлени стоки и изделия; посредническа и комисионерска дейност; търговско представителство; митническо представителство; изготвяне и печат на документи, бланки и формуляри; инвестиционна, инженерингова, строителна и…

Куадра Спед ЕООД

Куадра Спед ЕООД

Предмет на дейност: Митническо представителство, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна дейност, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство, вътрешно и външно търговска…

Нунки – Михаил Ханджиев ЕТ

Нунки – Михаил Ханджиев ЕТ

Предмет на дейност: Вътрешен и международен транспорт на товари и пътници със собствени и наети превозни средства, туристическа дейност, таксиметрови превози, разкриване и експлоатация на хранителни и питейни заведения, хотелиерство, финансово – счетоводни услуги, търговска и комисионна дейност, ремонт и монтаж на машини, техника и автомобили, брокер на нови и втора употреба леки и товарни…

Параходство Българско Речно Плаване АД

Параходство Българско Речно Плаване АД

Предмет на дейност: Търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешните водни пътища и басейни /пространства/, в т.ч.:превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства; буксировка и тласкане на плавателни средства и товари; корабно снабдяване,…

Петър Караминчев АД

Петър Караминчев АД

Предмет на дейност: Преработка на полимерни материали и производство на изделия за промишлеността. Допълнителен предмет на дейност: доставка и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети от внос и местно производство; вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни средства, битови,…

Порт Булмаркет ЕАД

Порт Булмаркет ЕАД

Пристанище ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД е най-голямото частно пристанище за обществен транспорт на река Дунав в България. Предлага разнообразна палитра от услуги, голяма гъвкавост при прилагане на комплексни решения, които са в състояние да удовлетворят и най-взискателните клиенти. Пристанището е за обществен транспорт с регионално значение, съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата…

Райс ООД

Райс ООД

Предмет на дейност: Спедиция, внос и износ на стоки и други вещи закупени с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно, бартерни сделки, предприемаческа и строителна дейност, ресторантъорство, заложна къща, оказион, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови и лицензионни сделки. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел…

Рубикон Шипинг ЕООД

Рубикон Шипинг ЕООД

Предмет на дейност: Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение, техническо обслужване и ремонт на автомобили, ремонт и поддържане на други превозни средства, международна, вътрешна спедиция и транспорт, вътрешна и външна търговия, посредничество, агентство, представителство на местни и чужди фирми, предприемачество, консултантска дейност, хотелиерство, ресторантъорство, туризъм, преводаческа дейност, стоков контрол, агентиране и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието