Сухопътен транспорт (12) | Воден транспорт (1) | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (22) | Общо (35)

Холлеман България ООД

Холлеман България ООД

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти. Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа. Компанията разполага с голямо разнообразие от влекачи и ремаркета, подходящи за различни видове извънгабаритни превози….

Свободна Зона-Русе ЕАД

Свободна Зона-Русе ЕАД

„Свободна зона – Русе” ЕАД е търговско дружество с едноличен собственик на капитала Национална Компания Индустриални Зони. Създадена е през 1988 г., като импортно–експортен център, предоставящ митнически и данъчни облекчения за клиентите опериращи на нейната територия. Със стратегическото си местоположение  – до река Дунав, в пресечната точка на VII и IX европейски транспортни коридори, на…

Андрея Шипинг и Трейдинг ООД

Андрея Шипинг и Трейдинг ООД

Фирмен профил: Създадена през 2010 г., Андрея Шипинг и Трейдинг ООД е доверен доставчик на транспортни и търговски услуги със силно присъствие на българския и румънския пазар. Съсобствениците Данаил Русев и Детелин Василев носят десетилетия общ опит в спедицията, митническото представителство и др., гарантирайки качествено обслужване и удовлетвореност на клиентите. Управление и собственост: Основател, съуправител…

Петър Караминчев АД

Петър Караминчев АД

„Петър Караминчев“ АД, дъщерно дружество на „Синергон Холдинг“ АД, представлява водещ играч в областта на складовото стопанство с основен фокус върху съхранението и експедицията на дизелово гориво и биодизел. Разположено в Източна промишлена зона на град Русе, складовото стопанство на компанията разполага с 7 резервоара с общ капацитет от 14 000 кубични метра и модерни…

Тотал Сървисис България ЕООД

Тотал Сървисис България ЕООД

Тотал Сървисис България ЕООД е водеща компания в сектора на международния транспорт, спедицията и логистиката, специализирана в областта на вноса и износа между България и Турция. Фирмата предлага широка гама от услуги, като превоз както на общи товари, така и на опасни товари по АДР, групажни пратки, превоз на насипни товари, превоз на торове и…

Балкантурс ЕООД

Балкантурс ЕООД

Предмет на дейност: Търговско представителство, посредничество и агентство в т.ч. и корабно на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и покупка на всякакви стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, търговско представителство и посредничество, кетъринг, агентура, маркетингова, консултантска, дизайнерска, инвестиционна и производствена дейност, проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна и…

Балвинекс ООД

Балвинекс ООД

Предмет на дейност: Търговия в страната и чужбина, внос и износ на вина и спиртни напитки, електродомакински и други електроуреди, с офис техника и оборудване, с машини, съоръжения и оборудване за производство на вина и спиртни напитки, с опаковки, материали за опаковки машини за опаковка и бутилиране на вина и спиртни напитки, транспортна дейност, производство…

Браво Спед ООД

Браво Спед ООД

Предмет на дейност: Транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, представителство /включително представителство пред митница/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, извършване на устни и писмени преводи и услуги във връзка с легализацията на документи, административноправни и всякакви други услуги незабранени с нормативен акт, външна и вътрешна…

БТБ Логистик ЕООД

БТБ Логистик ЕООД

Предмет на дейност: Спедиторска и превозна дейност в страната и чужбина, логистика, митнически услуги, отдаване на складова площ, вътрешно и външнотърговска дейност, ноу-хау, специфични операции, транзитни и бартерни сделки, хотелиерство, туристически услуги в страната и чужбина, лизинг, лицензии, рекламни и транспортни услуги на физически и юридически чуждестранни и местни лица, отдаване на автомобили под наем,…

Булмаркет Автотранспорт ЕООД

Булмаркет Автотранспорт ЕООД

Булмаркет Автотранспорт е водеща компания в международния сухопътен транспорт. Компанията е създадена през 2013 г. и повече от 18 години развива собствен екологичен автопарк за специализиран автомобилен превоз на товари. Булмаркет Автотранспорт притежава и внедрява в експлоатация първите за България товарни автомобили с LNG гориво (втечнен природен газ), извършващи в страната и чужбина екологични и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието