Сухопътен транспорт (12) | Воден транспорт (1) | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (21) | Общо (34)

Холлеман България ООД

Холлеман България ООД

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти. Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа. Компанията разполага с голямо разнообразие от влекачи и ремаркета, подходящи за различни видове извънгабаритни превози….

Свободна Зона-Русе ЕАД

Свободна Зона-Русе ЕАД

Развитието на търговско – икономическото посредничество между България, Страните от Близкия Изток и Европа, налага идеята за създаване на свободни зони на територията на страната от началото на XX век. Географското положение, добре развитата инфраструктура и транспортна комуникация на град Русе се оказват определящи за ситуирането на такава зона именно на територията на града. Свободна…

Ив Комерс ЕООД

Ив Комерс ЕООД

Предмет на дейност: Продажба и сервизно обслужване на автомобили, транспорт, митническо оформяне на документи, ресторантъорство, хотелиерски, туристически услуги, търговско представителство и посредничество; консултантски услуги, покупка на материали и стоки с цел продажба, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни сделки и сделки с интелектуална собственост, издателска и импресарска дейност, маркетингови проучвания,…

Тотал Сървисис България ЕООД

Тотал Сървисис България ЕООД

”ТОТАЛ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, е компания базирана в гр. Русе, която организира и реализира различни конкурентоспособни услуги в няколко основни направления – международен транспорт и логистика, спедиторски, консултантски, комерсиални и посреднически. Ние се фокусираме над удовлетворяване на потребностите и очакванията на всички наши настоящи и бъдещи клиенти, които са заинтересовани от осъществяването на своите идеи….

Балкантурс ЕООД

Балкантурс ЕООД

Предмет на дейност: Търговско представителство, посредничество и агентство в т.ч. и корабно на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и покупка на всякакви стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, търговско представителство и посредничество, кетъринг, агентура, маркетингова, консултантска, дизайнерска, инвестиционна и производствена дейност, проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна и…

Балвинекс ООД

Балвинекс ООД

Предмет на дейност: Търговия в страната и чужбина, внос и износ на вина и спиртни напитки, електродомакински и други електроуреди, с офис техника и оборудване, с машини, съоръжения и оборудване за производство на вина и спиртни напитки, с опаковки, материали за опаковки машини за опаковка и бутилиране на вина и спиртни напитки, транспортна дейност, производство…

Браво Спед ООД

Браво Спед ООД

Предмет на дейност: Транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, представителство /включително представителство пред митница/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, извършване на устни и писмени преводи и услуги във връзка с легализацията на документи, административноправни и всякакви други услуги незабранени с нормативен акт, външна и вътрешна…

БТБ Логистик ЕООД

БТБ Логистик ЕООД

Предмет на дейност: Спедиторска и превозна дейност в страната и чужбина, логистика, митнически услуги, отдаване на складова площ, вътрешно и външнотърговска дейност, ноу-хау, специфични операции, транзитни и бартерни сделки, хотелиерство, туристически услуги в страната и чужбина, лизинг, лицензии, рекламни и транспортни услуги на физически и юридически чуждестранни и местни лица, отдаване на автомобили под наем,…

Булмаркет Автотранспорт ЕООД

Булмаркет Автотранспорт ЕООД

Булмаркет Автотранспорт е водеща компания в международния сухопътен транспорт. Компанията е създадена през 2013 г. и повече от 18 години развива собствен екологичен автопарк за специализиран автомобилен превоз на товари. Булмаркет Автотранспорт притежава и внедрява в експлоатация първите за България товарни автомобили с LNG гориво (втечнен природен газ), извършващи в страната и чужбина екологични и…

Булмаркет Рейл Карго ЕООД

Булмаркет Рейл Карго ЕООД

Булмаркет Рейл Карго е първият частен железопътен превозвач в България. Kомпанията предлага пълни транспортни решения. Характерно за компанията е индивидуалния подход към всеки клиент и спецификата на работата му, пълни транспорти решения – както за вътрешен така и за международен траспорт. Железопътни услуги:

Край на съдържанието

Край на съдържанието