| |

Завод „Найден Киров“ организира инфоден за представяне на нов проект за енергийна ефективност в производството

На 21.06.2019 г., от 10:00 часа в гр. Русе, Бул. Липник №38, Завод „Найден Киров“ АД, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписаният договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0045-С01 между МИ и „Найден Киров“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в Найден Киров АД“.

Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване:

  • Шприц машини – общо 15 бр.
  • Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението – 1бр.
  • СМР по изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина – 1бр.
  • Система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001

Оборудването ще се закупи със средства по схема „Подобряване на енергийната ефективност в големи предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като:

Общата сума на инвестицията е 2 822 463.24 лв., от които:

  • 1 411 231.61 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (1 199 546.87 лв. европейско и 211 684.74 лв. национално съфинансиране) и
  • 1 411 231.63 лв. собствено съфинансиране.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност