АгроБиоИнститут (АБИ)

Agrobioinstitute Logo

АГРОБИОИНСТИТУТ (АБИ) е създаден през 2000 г. АБИ е правоприемник на Централна лаборатория по молекулярна генетика и генетична биотехнология (генно инженерство), създадена през 1985 г. към Селскостопанска Академия, преименувана като Централна лаборатория по генетично инженерство, прераснала през 1989 г. в Институт по генетично инженерство. От 2003 г. седалището на АБИ е в Биологически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Основната задача на АБИ е да провежда фундаментални изследвания в областта на клетъчната, функционалната и молекулярната генетика с цел решаване на проблеми с практическа насоченост.

Проекти

FRESHER - Европейска нощ на учените

FRESHER – Европейска нощ на учените

REFRESH (Европейска нощ на учените)

REFRESH – Европейска нощ на учените