CCS Digital Education (CCSDE)

info@ccseducation.com

CCS Digital Education (CCSDE)

CCS е водещ доставчик на дигитални решения и специализирани услуги за предаване на знания и повишаване на осведомеността по най-ефективния начин. С над 700 завършени проекта, CCS си партнира с повече от 40 големи международни организации в Съединените щати, Обединеното кралство, Франция, Испания, Италия, Полша, Китай, Сингапур, Кипър, Гърция и ОАЕ. CCS беше обявена за една от 10-те най-добри компании за разработка на съдържание за електронно обучение за 2015 г. от eLearningindustry.com

Проекти

BE-Digital logo

BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки

SMART VILLAGE - Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

SMART VILLAGE – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

Your Local Guide - Дигитални умения в туризма

Your Local Guide – Дигитални умения в туризма