Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos, S.L.

Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos, S.L.

COORDINA е стратегическа консултантска фирма, която работи в следните бизнес области: Социални иновации, Стратегия и системи за управление, Бизнес иновации, Корпоративна социална отговорност, Човешки ресурси и Обучение. Екипът от консултанти и обучители на COORDINA имат обучение и опит в областите, посочени по-горе, като са разработили голям брой проекти в тези области.

Проекти

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

Co-LABOURative-LAB; Повишаване на пригодността за заетост на безработните чрез нови форми на заетост и споделена икономика

Co-LABOURative-LAB – Повишаване на пригодността за заетост на безработните чрез нови форми на заетост и споделена икономика

COL-CREATION - Засилване сътрудничеството в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика

COL-CREATION – Засилване сътрудничеството в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика