Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos, S.L.

Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos, S.L.

COORDINA е стратегическа консултантска фирма, която работи в следните бизнес области: Социални иновации, Стратегия и системи за управление, Бизнес иновации, Корпоративна социална отговорност, Човешки ресурси и Обучение. Екипът от консултанти и обучители на COORDINA имат обучение и опит в областите, посочени по-горе, като са разработили голям брой проекти в тези области.

Проекти