European Association of Geographers (EUROGEO)

president@eurogeography.eu

EUROGEO Logo

Европейско научно общество, което свързва географи и тези от сродни теми (околна среда, планиране, геодезия, геотехнологии) от всички сфери на живота. EUROGEO е международна организация с нестопанска цел, базирана в Белгия.

Проекти