Idein Society

Idein Society logo

IDEIN Ltd е българска компания за политически и бизнес консултации. Компанията има богат опит в насърчаването на устойчиво развитие, с холистичен подход и интегрирани действия за насърчаване на осезаемо повишаване на качеството на живот. IDEIN е отдаден и надежден партньор на национални, регионални и местни лица, вземащи решения. Услугите на компанията обхващат редица области, от свързани с ЕС въпроси и техническа помощ, регионално планиране и развитие, през одит и управление на процеси, инвестиционно проучване и консултации до цялостни решения за управление на проекти.