Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”

Maritsa Vegetable Crops Research Institute Logo

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”, Пловдив е национален изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи и технологиите за отглеждането им. Разположен е в Тракийската равнина – най-големия зеленчукопроизводителен район в България. Той е научно звено в структурата на Селскостопанска академия. Постиженията на учените от ИЗК ”Марица” са добре известни зад границите на страната ни, което ги прави търсени партньори в научните изследвания в областта на зеленчукопроизводството.

Проекти

FRESHER - Европейска нощ на учените

FRESHER – Европейска нощ на учените

REFRESH (Европейска нощ на учените)

REFRESH – Европейска нощ на учените