North-East Regional Development Agency (NERDA)

adrnordest@adrnordest.ro

North-East Regional Development Agency (NERDA) Logo

NERDA е организация с нестопанска цел, с почти 20 години опит в регионалното развитие в Румъния и работи за разработване и насърчаване на стратегии и услуги за повишаване на устойчивия икономически растеж, партньорства, развитие на човешките ресурси и предприемаческо отношение.

Проекти