North-East Regional Development Agency (NERDA)

adrnordest@adrnordest.ro

North-East Regional Development Agency (NERDA) Logo

NERDA е организация с нестопанска цел, с почти 20 години опит в регионалното развитие в Румъния и работи за разработване и насърчаване на стратегии и услуги за повишаване на устойчивия икономически растеж, партньорства, развитие на човешките ресурси и предприемаческо отношение.

Проекти

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

SMART VILLAGE - Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

SMART VILLAGE – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

Your Local Guide - Дигитални умения в туризма

Your Local Guide – Дигитални умения в туризма