Министерство на образованието и науката

Министерство на образованието и науката

Министерството на образованието и науката (МОН) е българска държавна институция с ранг на министерство, която управлява и упражнява надзора върху учебно-възпитателните, културните и просветните инстанции в страната. То е сред първите 6 български министерства, създадени на 5 юли 1879 г. (стар стил). Централната администрация на министерството се намира в сграда на булевард „Княз Дондуков“ 2A…

Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)

Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия подчинява дейността си на изпълнението на общата стратегическа цел, залегнала в Националния план за развитие на Република България. Тя работи за: Подпомагане на малкия и среден бизнес в България Насърчаване на семейния и фамилен бизнес Насърчаване на предприемаческия дух сред младото население и студентите Повишаване на…

Българска банка за развитие (ББР)

Българска банка за развитие (ББР)

Българската банка за развитие е кредитна институция, 100% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред българските банки с най-висок кредитен рейтинг: “BBB” със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е и единствената българска банка, която…

Община Русе

Община Русе

В Община Русе, местното самоуправление представлява ключов механизъм за улесняване на участието на гражданите в принятието на решения, които имат пряко въздействие върху тяхното ежедневие. Този модел позволява на избраните органи и на обществеността да вземат автономни решения по въпроси като: Гражданите на Русе имат възможност да участват в управлението на общината чрез избраните от…

Българска Модна Асоциация

Българска Модна Асоциация

Сдружение Българска Модна Асоциация е юридическо лице с нестопанска цел, с предмет на дейност: подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, за развитие на техния потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на международните модни пазари, както и съдействие за по-нататъшно развитие и иновации в сферата на модата и…

Prios Kompetanse

Prios Kompetanse

Prios Kompetanse беше създадена през 2016 година от няколко сътрудничащи професионални среди в Централна Норвегия, които организираха курсове и консултантски дейности за бизнес общността. Дейностите на компанията бяха постепенно разширени, за да обхванат все повече и повече международни проекти, първоначално като партньор, но в последно време и като мениджър на проекти. Въз основа на нуждите,…

Western Development Commission (WDC)

Western Development Commission (WDC)

Западната комисия за развитие (WDC) е законов орган, създаден през 1997 г. за насърчаване на социалното и икономическо развитие в Западния регион (окръзите Донегал, Лейтрим, Слайго, Майо, Роскомън, Голуей и Клеър). Органът има законово задължение да съветва правителството по въпроси, които засягат Западния регион и да насърчава правителствената политика, насочена към подобряване на социалните и…

Бизнес иновационен център Инобридж

Бизнес иновационен център Инобридж

БИЦ Инобридж е организация за подпомагане на иновативен стартиращ бизнес, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN – www.ebn.eu). Това е първият и единствен акредитиран БИЦ от мрежата на EBN в България. БИЦ Инобридж е организация, която промотира развитието на иновации и виртуално инкубиране на…

Media Deals UG (haftungsbeschränkt)

Media Deals UG (haftungsbeschränkt)

Media Deals е паневропейска мрежа от инвеститори, събираща бизнес ангели и фондове за рисков капитал на ранен етап, фокусирани върху творческите индустрии и дигиталните медии. От създаването си през 2008 г. Media Deals промотира и насърчава капиталовите инвестиции на ранен етап в стартиращи компании с висок растеж в следните области/сектори: Media Deals организира Европейски инвестиционни…

Creative Business Network – CBN

Creative Business Network – CBN

Creative Business Network (CBN) има за цел да създаде дълбоко и уникално изживяване за читателите/публиката/посетителите и състезания, включващи хора, личности, клопки и страст на глобалната общност на стартиращи компании. Creative Business Network е постоянен, динамичен източник на информация и вдъхновение около творческата индустрия. Тяхната теория е, че въпреки че все още са домакини на годишно…

Край на съдържанието

Край на съдържанието