Тракия Икономическа Зона ЕАД

Тракия Икономическа Зона ЕАД

Тракия Икономическа Зона (ТИЗ) ЕАД е ключов фактор за развитието на град Пловдив и региона, което води до значителни успехи в привличането на преки чуждестранни инвестиции. Благодарение на постиженията на ТИЗ, Пловдив зае челно място в класацията „Европейски градове на бъдещето 2018/2019“ на авторитетното британско издание „Файненшъл Таймс“. Регионът на Пловдив се нарежда на четвърто…

Българо-швейцарска търговска камара

Българо-швейцарска търговска камара

Българо-швейцарската търговска камара е основана в края на 2004 г., с дългогодишна предистория, датираща от 1994 г., когато в София е създаден бизнес клуб България-Швейцария. Камарата е създадена с цел подобряване и стимулиране на икономическите и търговски връзки между България и Швейцария. Днес тя предлага разнообразни услуги, включително информация, контакти и съдействие, както на своите…

Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД

Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД

Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД, известен също като Фонд на фондовете, разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани механизми за подкрепа, наречени финансови инструменти. Дружеството гарантира ефективното и устойчиво използване на европейските средства и изгражда капацитет за управление на финансови инструменти на национално ниво. Фондът работи за…

Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД

Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД отстоява позицията на надежден партньор в областта на застраховането вече повече от две десетилетия, предлагайки специализирани застрахователни услуги за подкрепа на българския износ. Като единствената държавна застрахователна компания в България, фокусирана изцяло върху кредитното и инвестиционно застраховане, БАЕЗ играе ключова роля в насърчаването на българските компании да разширяват…

Министерство на образованието и науката

Министерство на образованието и науката

Министерството на образованието и науката (МОН) е българска държавна институция с ранг на министерство, която управлява и упражнява надзора върху учебно-възпитателните, културните и просветните инстанции в страната. То е сред първите 6 български министерства, създадени на 5 юли 1879 г. (стар стил). Централната администрация на министерството се намира в сграда на булевард „Княз Дондуков“ 2A…

Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)

Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия подчинява дейността си на изпълнението на общата стратегическа цел, залегнала в Националния план за развитие на Република България. Тя работи за: Подпомагане на малкия и среден бизнес в България Насърчаване на семейния и фамилен бизнес Насърчаване на предприемаческия дух сред младото население и студентите Повишаване на…

Българска банка за развитие (ББР)

Българска банка за развитие (ББР)

Българската банка за развитие е кредитна институция, 100% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред българските банки с най-висок кредитен рейтинг: “BBB” със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е и единствената българска банка, която…

Община Русе

Община Русе

В Община Русе, местното самоуправление представлява ключов механизъм за улесняване на участието на гражданите в принятието на решения, които имат пряко въздействие върху тяхното ежедневие. Този модел позволява на избраните органи и на обществеността да вземат автономни решения по въпроси като: Гражданите на Русе имат възможност да участват в управлението на общината чрез избраните от…

Българска Модна Асоциация

Българска Модна Асоциация

Сдружение Българска Модна Асоциация е юридическо лице с нестопанска цел, с предмет на дейност: подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, за развитие на техния потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на международните модни пазари, както и съдействие за по-нататъшно развитие и иновации в сферата на модата и…

denkstatt България

denkstatt България

denkstatt е водеща международна консултантска група в областта на околната среда, устойчивостта, енергията, здравето, безопасността и мобилността. Основана през 1993 г. във Виена, компанията натрупва три десетилетия опит и се разраства с офиси в Австрия, България, Румъния и Унгария. Всяко подразделение има сертификати за качество и управление на околната среда, подкрепяйки фирмената визия за баланс…

Край на съдържанието

Край на съдържанието