Giurgiu Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

Giurgiu Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

Камарата на търговията, промишлеността и селското стопанство на Гюргево е местна организация на бизнеса и компаниите в Гюргево с намерението да развива и насърчава интересите на местните компании и предприятия в Румъния. Много предприятия са международни оперативни компании с офиси в Румъния. Членове на търговска камара обикновено са международни и местни оперативни компании, като адвокати,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието