Stichting Stivako

Stichting Stivako Logo

STIVAKO е от 1941 г. Институт за професионално обучение за мениджмънт, маркетинг и лидерство в печатните медии и творческите индустрии в Холандия. STIVAKO предлага обучение по мениджмънт, предприемаческо обучение, маркетинг и продажби и личностно развитие. STIVAKO се фокусира върху тези, които вече работят в една компания и искат да се развият в нея до персонал или член на ръководството в рамките на една компания. STIVAKO има дългогодишен опит в разработването на учебни материали за учебни среди както в компании, така и в институти за ПОО, активни в творческата индустрия. STIVAKO е участвал в редица европейски, национални и регионални проекти, както като участник, така и като координатор на проекти.

Проекти

COL-CREATION - Засилване сътрудничеството в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика

COL-CREATION – Засилване сътрудничеството в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)