Нов меморандум за сътрудничество между РТИК и ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ по инициативата DTAM
|

Нов меморандум за сътрудничество между РТИК и ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ по инициативата DTAM

„Интегрирана програма за обучение на техници от ЕС за внедряване и управление на дигитални инструменти в интелигентното производство” или DTAM накратко, е иновативна международна инициатива, в която Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) участва активно от 2020г. В качеството си на обединяваща бизнеса, общността и образованието организация, РТИК инвестира значими усилия и средства в икономиката на знанието,…

Открийте новите постижения в цифровизацията с третото издание на бюлетина по проекта Be-Digital

Открийте новите постижения в цифровизацията с третото издание на бюлетина по проекта Be-Digital

Разгледайте последните иновации и напредък в света на цифровите вериги на доставки с третото издание на бюлетина за проекта Be-Digital! В това издание ще откриете вълнуващи актуализации относно текущите усилия и достижения на проекта, включително разработването на учебни материали и интерактивни инструменти. Не пропускайте да научите повече за нашите иновативни обучителни подходи и интерактивната игра, създадена за насърчаване на цифровизацията.

Бюлетин #6 по проект Regio.Digi.Hub

Бюлетин #6 по проект Regio.Digi.Hub

Представяме на Вашето внимание бюлетин #6, който е последният за проект Regio.Digi.Hub. Тъй като финалът на проекта съвпада с най-празничния месец от годината, в колединия брой обобщаваме всичко, което постигнахме с нашите колеги в двугодишната инициатива.

Бюлетин #5 по проект Regio.Digi.Hub

Бюлетин #5 по проект Regio.Digi.Hub

Представяме ви петият бюлетин по проекта, в който ще откриете интересни новини, свързани с промотирането на е-обучитлента платформа и повишаването на квалификацията на специалистите, работещи в сферата на регионалното развитие.

Финансовата грамотност – необходима част от обучението на ученици и студенти
|

Финансовата грамотност – необходима част от обучението на ученици и студенти

Финансовата грамотност е способността за разбиране и управление на личните финанси. Това включва не само умения като бюджетиране, спестяване, инвестиране, вземане на заеми, но и комплексни теми като избягване на измами и киберсигурност. Финансовата грамотност е от съществено значение за младите хора, които навлизат в зряла възраст и са изправени пред различни финансови решения и…

Актуални новини по проект Regio.Digi.Hub: Регионално развитие чрез дигитално образование

Актуални новини по проект Regio.Digi.Hub: Регионално развитие чрез дигитално образование

Представяме ви четвъртия бюлетин по проект Regio.Digi.Hub с последни вълнуващи новини, свъразни със старта на нашата електронна обучителна платформа, в която, след регистрация, ще откриете пълния курс с интересни теми, посветени на интелигентна специализация, зелена и дигитална трансформация и иновационно предприемачество в контекста на регионалното развитие.

Оптимизация на клиентското обслужване с помощта на анализ на големи данни
|

Оптимизация на клиентското обслужване с помощта на анализ на големи данни

Анализът на големи данни революционизира търговията, като предоставя на компаниите възможността да разберат и предвидят клиентските поведения и търсенето като никога досега. В новата статия, озаглавена „Подобряване на клиентското обслужване в търговията чрез анализ на данни“, разглеждаме как анализът на големи обеми данни може да трансформира всяка фаза на клиентското пътуване – от персонализиране на предложенията до оптимизиране на запасите и повишаване на ефективността на маркетинговите кампании. Тази статия предлага задълбочен поглед върху стратегическите предимства, които анализът на данни носи на търговските предприятия, осигурявайки им конкурентно предимство в променливия дигитален свят.

Приложение на автоматизирани превозни средства в химическата промишленост
|

Приложение на автоматизирани превозни средства в химическата промишленост

Разглеждайки ролята на автоматизирани превозни средства в химическата промишленост, този материал идентифицира ключовите предимства от внедряването на тези технологии, като повишена безопасност, ефикасност и оптимизация на складовите операции. Статията е част от инициативата Be-Digital, подкрепяна от Русенската търговско-индустриална камара, и цели да информира и насърчи промишлените предприятия в региона да приемат иновационни решения.

Виртуална реалност в обучението на персонала: Предимства и възможности
|

Виртуална реалност в обучението на персонала: Предимства и възможности

Виртуалната реалност не е само за игри и забавление! Разберете как технологията може да преобрази обучението на персонала в различни сектори – от производство до търговия. Научете за предимствата като повишена ангажираност, безопасност и гъвкавост, както и как тези иновации могат да бъдат приложени в индустриалния и бизнес профил на Русе. Този материал е част от проекта Be-Digital, който подкрепяме в Русенската търговско-индустриална камара. Прочетете повече!

Успешно проведен семинар „От Традиционна към Онлайн Търговия: Как МСП в Русе могат да се конкурират с Големите Играчи“
| |

Успешно проведен семинар „От Традиционна към Онлайн Търговия: Как МСП в Русе могат да се конкурират с Големите Играчи“

На 24 октомври в конферентната зала на РТИК се проведе семинар на тема ‘От Традиционна към Онлайн Търговия’. Събитието, организирано с партньорите от euShipments.com, събра експерти и бизнес лидери в един форум за размяна на идеи и стратегии. Презентациите на Ирена Иванова и Светослав Минчев от РТИК, както и Ашхен Гарабедова от euShipments.com, предложиха ценни насоки и инструменти за МСП, желаещи да се конкурират успешно на онлайн пазара.

Край на съдържанието

Край на съдържанието