Завършен проект

Better Incubation – LIAISE: Свързване на участниците в инкубацията за приобщаващо и социално предприемачество

Better Incubation - LIAISE Logo

Продължителност: 1 януари, 2021 – 31 декември, 2022

Целта на Better Incubation – LIAISE: Свързване на участниците в инкубацията за приобщаващо и социално предприемачество е да провокира промяна на парадигмата в европейската инкубационна екосистема към по-приобщаващ и ориентиран към въздействието подход към иновативното предприемачество. Крайната цел е да се даде тласък на екосистемна промяна, насочена към предоставяне на социални и недостатъчно представени предприемачи на специализирани услуги за подпомагане на бизнеса, инкубационни програми и надеждни мрежи, които им позволяват да развиват жизнеспособни и устойчиви бизнеси.

Осъществено от водещата мрежа за инкубация на бизнес иновации в Европа (EBN), основната глобална мрежа от центрове за социални иновации и предприемачество (IHUB) и основната европейска мрежа от организации за рискова филантропия (EVPA), LIAISE ще включва ключови европейски организации, специализирани в подкрепа на недостатъчно представени и уязвими групи (URG), както и международни, национални, регионални и местни политици, за да работят заедно за система за подкрепа на „по-добро социално и приобщаващо предприемачество“.

Ядрото на програмата LIAISE остава в подхода за взаимно обучение, който ще бъде стимулиран чрез международни общности на практика (CoP), включващи членове на три мрежи, EBN, IHUB и национален Каритас, и други експерти, които ще споделят информация и опит и ще пилотират сътрудничеството между различните партньори на международно и национално ниво за насърчаване, инкубиране и финансиране на социално и приобщаващо предприемачество.

Русенска търговско-индустриална камара участва в този проект като член и активен участник в Общностите на практиката (CoP) и по-точно на Youth CoP. Като членове на този CoP експертите на РТИК са отговорни да представят поне 2 добри практики за подкрепа на социални предприемачи, които могат да се прехвърлят и приложими на ниво ЕС. В допълнение към това РТИК ще наставлява и подкрепя най-малко 3 социални предприемачи като част от пилотното тестване на скалируемостта и репликацията на инструментите и практиките, избрани за най-добри.

Партньори

Европейска мрежа на бизнес иновационните центрове

European Business and Innovation Centre Network (EBN)

EVPA Logo

European Venture Philanthropy Association (EVPA)

Impact Hub Logo

Impact Hub