Завършен проект

Дунав – мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера

Programme for Cross-border Cooperation INTERREG V-A Romania - Bulgaria 2014-2020

Продължителност: 3 февруари, 2016 – 2 февруари, 2018

Проектът „Дунав – мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“ цели подобряване на устойчивото използване на културното и природно наследство и ресурси в румъно-българския трансграничен регион. Проектът е финансиран от Програма Interreg V-A Румъния-България.

С реализацията на проекта се популяризира културното и природно наследство и ресурси чрез поредица от съвместни дейности, общи продукти, установяване на връзки между населението в трансграничния регион.

Основни дейности: Информационна кампания за популяризиране на проекта и повишаване на обществената информираност; Създаване на образователни програми за приобщаване на младите хора към българската и румънската история и култура; Проучване развитието на занаятчийството в сферата на бижутерството, бродерията, грънчарството, каменоделството и дървообработването в трансграничния район през различните епохи; Организиране и провеждане на летни работилници за ученици и младежи за запознаване с различни традиционни за региона занаяти; Организиране и провеждане на фестивал на древните култури и традиционните занаяти; Организиране и провеждане на Асамблея „Занаятите – вчера, днес и утре”; Международни конференции на тема „Културно-историческо наследство в Мисията и Дакия“.

Постигнати резултати: Подобрено трансгранично културно сътрудничество; Повишена осведоменост за културното наследство; Насърчаване на културни събития и инициативи на регионите на ТГС; Увеличаване на броя на посещенията на обекти с културно и природно наследство и атракции.

Партньори

Chamber of Commerce and Industry Vratsa Logo

Търговско-промишлена палата Враца

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) Logo

„Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor“ EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)