„Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor“ EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)

office@europroject.org.ro

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) Logo

ЕВРОПРОЕКТ Център за управление и консултиране на проекти е основан през 2002 г. като неправителствена организация.

Целта на асоциацията е да подпомага разработването и управлението на инициативи на проекти от обществен интерес, развитието на солидна култура по отношение на регионалното управление, организационното и проектното управление, социалната интеграция и професионалното развитие.

Тяхната мисия е да предоставят, чрез консултантски, информационни и обучителни дейности, професионална подкрепа на компании и обществени организации от окръг Олт в усилията им да се превърнат в примерни организации, уважавани от клиенти, инвеститори и конкуренти за високото качество на предлаганите услуги и продукти.