Falco & Associati SRL

Falco & Associati SRL

Falco & Associati SRL е динамична и развиваща се компания, която е основана през 1971 година от Геннаро Фалко, лицензиран счетоводител в Аверса. През последните пет десетилетия, компанията се е трансформирала от традиционна счетоводна къща във високо специализирана професионална асоциация. Тази промяна е символ на нейния ангажимент към качеството и постоянното усъвършенстване в областта на счетоводството и финансовото консултиране.

През 2001 година компанията отбелязва значима промяна в своята история, когато след сключване на споразумение за мрежово партньорство с миланската фирма Adami & Bonalumi, Falco & Associati придобива равен дял в групата за управленско консултиране Eurocrea. Това разширява значително обхвата на дейността на компанията, като включва и нейното дъщерно дружество Eurocrea Merchant SRL, специализирано в разработването на европейски проекти и финансиране. През 2003 година, в отговор на нарастващата дейност в управленската сфера, компанията преминава към статут на професионална асоциация и се преименува на Falco & Associati, организирана в специализирани подразделения.

В последните години, Falco & Associati продължава да развива и интегрира своите специализирани дивизии. През 2012 година, след специализация в областта на данъчното право и опит в водещи данъчни кантори, Джанкарло Фалко става партньор и ръководи старта на специализираните дейности в данъчната сфера, което доведе до създаването и структурирането на данъчното подразделение Tax & Legal. В края на 2022 година се осъществява пълната интеграция на дивизиите под марката Falco & Associati, като Eurocrea Merchant променя своето име на Falco & Associati SRL и се интегрира синергично с финансовата дивизия на компанията.

Днес, стратегическата цел на Falco & Associati е да се позиционира като специалист в проектите за растеж и консолидация на малки и средни предприятия. Тя предлага интегриран подход към структурирането на конкурентен растеж, вътрешни информационни системи, организационни и съответствие модели до най-високите стандарти, изисквани от външни заинтересовани страни. Falco & Associati преминава от традиционната счетоводна практика към глобално ориентирано професионално консултиране, което прави компанията идеален партньор за бизнеси, търсещи надежден и иновативен подход към финансово управление и стратегическо планиране.

Проекти

QSA4Disability - Quality Standard for Distance Apprenticeship 4 Disability

QSA4Disability – Създаване на нов стандарт за дистанционна форма на чиракуване за хора с увреждания

FINMAN - Програма за управление на лични финанси

FINMAN – Програма за управление на лични финанси

DESIRE - Дигитално образование за социални иновации и предприемачество

DESIRE – Дигитално образование за социални иновации и предприемачество

App.mod.E Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

App.mod.E – Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

Report-ASAP Придобиване на практики за докладване на устойчивост

Report-ASAP – Придобиване на практики за докладване на устойчивост

E&E Fashion Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор

E&E Fashion – Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор

ESII Европейски експерти в инкубацията на социални иновации

ESII – Европейски експерти в инкубацията на социални иновации