Завършен проект

SMEXHIBITION – Мрежата за популяризиране на трансграничните събития

SMEXHIBITION - The network for the promotion of cross-border events

Цел на проекта: Подпомагане на развитието на икономическото сближаване на румънско-българския регион (окръг Олт, град Русе, област Враца) чрез създаване на уеб мрежа за популяризиране на гранични събития (панаир, изложби, семинари, разнообразни други събития), като по този начин се подобрява достъпът до информация и се насърчава развитието на партньорството между организациите, разположени от двете страни на границата.

Местоположение: Трансграничен регион – Слатина (РО), Русе и Враца (БГ)

Резултати:

  • Каталог с информация за всички събития (изложби, панаири, семинари и др.) с трансгранично въздействие;
  • Разработен уебсайт на дейността по проекта.

Партньор(и) по проекта:

  • Русенска търговско-индустриална камара (водещ партньор)
  • Европроект, ТПП Враца

Донор(и) на проекта: PHARE RO2006/018-445

Продължителност: 12 месеца

Партньори

Chamber of Commerce and Industry Vratsa Logo

Търговско-промишлена палата Враца

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) Logo

„Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor“ EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)