Gebauer & Griller Group инвестира 60 млн. лв. в завод за автомобилни компоненти в Русе
|

Gebauer & Griller Group инвестира 60 млн. лв. в завод за автомобилни компоненти в Русе

Австрийската компания Gebauer & Griller Group (GG Group) анонсира планове за инвестиция от 60 млн. лв. в нов завод за автомобилни компоненти в Русе. Проектът ще предостави около 400 нови работни места, засилвайки местната икономика и поддържайки традицията на Русе като индустриален център.

Ускоряване на бизнеса с ИКТ: Какви технологии могат да помогнат на предприятията в Русе?
|

Ускоряване на бизнеса с ИКТ: Какви технологии могат да помогнат на предприятията в Русе?

Следвайки световните тенденции, предприятията в Русе, подобно на тези в останалата част на страната, се опитват да адаптират информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в своята ежедневна дейност, макар и с различен темп. В светлината на тази динамика, Русенската търговско-индустриална камара играе ключова роля като организация, подкрепяща технологичното преустройство на бизнеса в региона.

Използване на ИКТ в предприятията в Русе: Текуща ситуация и перспективи
|

Използване на ИКТ в предприятията в Русе: Текуща ситуация и перспективи

През последните години, Русе се утвърждава като значим стопански център в региона на Дунава. Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) стават все по-важни за икономическото развитие на града. В тази статия разглеждаме текущата ситуация и перспективите за използване на ИКТ в предприятията в Русе и ролята на Русенската търговско-индустриална камара в този процес.

Как Качеството на Въздуха Влияе върху Вашата Продуктивност: Важната Роля на Чистия Въздух в Работната Среда

Как Качеството на Въздуха Влияе върху Вашата Продуктивност: Важната Роля на Чистия Въздух в Работната Среда

В съвременния бизнес свят, ефективността и продуктивността на екипа са от ключово значение за успеха. Но знаете ли, че един фактор, който често се пренебрегва, може да влияе значително върху тези две области? Този фактор е качеството на въздуха на работното място. Според научни проучвания от водещи университети, включително медицинския факултет към университета в Харвард,…

Повишаване на Видимостта и Репутацията: Силата на Членството в Търговско-индустриални Камари
|

Повишаване на Видимостта и Репутацията: Силата на Членството в Търговско-индустриални Камари

Възползвайте се от предимствата от членството в Търговско-индустриалните камари и повишете видимостта и репутацията на вашия бизнес. Разберете как активното участие и общността в рамките на камарата могат да отворят нови възможности и да подпомогнат растежа на вашия бизнес.

Актуализация на Инвестиционния профил на Община Русе: Нови Възможности за Развитие и Икономически Растеж
|

Актуализация на Инвестиционния профил на Община Русе: Нови Възможности за Развитие и Икономически Растеж

Разгледайте актуализирания Инвестиционен профил на Община Русе, който подчертава новите възможности за развитие и икономически растеж. Научете повече за обновената инфраструктура, потенциала за разширяване в икономическата сфера и подкрепата от местните и националните органи и инициативи. Открийте как този профил може да ви помогне в планирането на вашата бизнес и инвестиционна стратегия.

Международни Връзки и Експанзия: Как Търговско-индустриалните Камари Могат да Подпомогнат Глобалния Ви Растеж
|

Международни Връзки и Експанзия: Как Търговско-индустриалните Камари Могат да Подпомогнат Глобалния Ви Растеж

В тази публикация разглеждаме важната роля на Търговско-индустриалните Камари (ТИК) в международните връзки и експанзията на малки и средни предприятия (МСП). Открийте как членството в ТИК може да ви отвори врати към нови пазари, да улесни създаването на международни партньорства и да подпомогне вашата глобална стратегия за растеж.

Нова възможност за финансиране на иновации: до 500 хил. лв. за бизнесите
|

Нова възможност за финансиране на иновации: до 500 хил. лв. за бизнесите

Русенската търговско-индустриална камара обявява потенциална възможност за компаниите, които искат да развиват иновативни продукти и идеи. Скоро ще бъде открита новата процедура „Разработване на иновации в предприятията“, която предлага безвъзмездно финансиране до 500 хил. лв. Тази нова инициатива на Министерството на иновациите и растежа е финансирана с бюджет от 127 млн. лв. и цели да…

Застъпничество и Влияние: Силата на Търговско-индустриалните Камари
|

Застъпничество и Влияние: Силата на Търговско-индустриалните Камари

Едно от основните предизвикателства пред МСП е тяхното представяне и защита на интересите им пред държавни органи, законодатели и други организации с влияние. За много от тези фирми е трудно да постигнат значимо влияние самостоятелно поради ограничени ресурси, липса на необходимите знания или поради своите размери. Ето тук ТИК може да играе ключова роля.

Образователни Ресурси и Консултации в Търговско-индустриалната камара (ТИК)
|

Образователни Ресурси и Консултации в Търговско-индустриалната камара (ТИК)

Разгледайте по-дълбоко възможностите, които предлага членството в Търговско-индустриалната камара (ТИК), като се фокусираме върху образователните ресурси и консултации, които подкрепят българските малки и средни предприятия (МСП). Разберете повече за обученията, семинарите и експертните консултации, които предлагаме, и как те помагат на нашите членове да се справят с предизвикателствата на съвременния бизнес свят. Присъединете се към нас в ТИК и работете заедно с нас за успешното бъдеще на българските МСП.

Край на съдържанието

Край на съдържанието