Повишаване на продуктивността в МСП чрез разширена реалност (XR)
|

Повишаване на продуктивността в МСП чрез разширена реалност (XR)

В този анализ разглеждаме потенциала на разширената реалност (XR) в Русе и как тя може да донесе реални промени в области като търговия, индустрия, логистика и дори хотелиерство и ресторантьорство. От оптимизация на складовете до 3D визуализация на строителни проекти, XR отваря врати към иновации и растеж в региона. Научете повече за това как Русе може да се възползва от тези модерни технологии и как те се преплитат с традиционния индустриален профил на града.

Превъзходствата на квантовите компютри за българските МСП
|

Превъзходствата на квантовите компютри за българските МСП

С възхода на квантовите компютри като следващия голям пробив в областта на информационните технологии, малките и средните предприятия (МСП) са изправени пред важно предизвикателство. Тази публикация разглежда потенциала на квантовите компютри, техния начин на работа и как те могат да помогнат на българските МСП да оптимизират операциите си, да анализират големи обеми от данни по-ефективно и да подобрят сигурността на своите информационни системи.

Участие в Европейско икономическо проучване 2024 – Покана от Русенската търговско-индустриална камара
|

Участие в Европейско икономическо проучване 2024 – Покана от Русенската търговско-индустриална камара

Русенската търговско-индустриална камара, в сътрудничество с БТПП, стартира участие в 31-то издание на Европейското икономическо проучване. Това е ключова инициатива, която анализира бизнес климата в Европа и дава възможност на фирмите от региона да изразят своите очаквания и предвиждания за 2024 година. Проучването допринася за позиционирането на Русе и България на икономическата карта на Европа. Вашето мнение е важно!

Изкуственият интелект като двигател на промяна в бизнеса на МСП
|

Изкуственият интелект като двигател на промяна в бизнеса на МСП

Въпреки предизвикателствата, потенциалът на изкуственият интелект да трансформира бизнеса е неоспорим. Правилното внедряване на AI може да доведе до значителни подобрения в ефективността, продуктивността и обслужването на клиентите. С подкрепата на организации като Русенската търговско-индустриална камара, МСП могат да повишат конкурентоспособността си, да подобрят удовлетвореността на своите клиенти и да ускорят своя растеж.

Анкетно проучване сред бизнеса как взаимодейства с администрацията в Русе

Анкетно проучване сред бизнеса как взаимодейства с администрацията в Русе

Екипът по проекта „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2022 и изпълняван от Българо-румънска търговско-промишлена палата и Община Русе направи анкетно проучване сред 120 компании, развиващи дейности на територията на община Русе от 17 икономически сектори. Освен това представители на…

Добри практики за взаимодействие между бизнеса и администрацията

Добри практики за взаимодействие между бизнеса и администрацията

В Русенска търговско-индустриална камара отстояваме тезата, че доброто взаимодействие между бизнеса и местните администрации е основна предпоставка за икономически растеж и възможност за развитие не само на големите компании, но и на малките и бизнеси и предприемачи. В тази връзка бихме желали да споделим информация за добри практики при подобни взаимодействия, в проучване на Българо-румънска…

Русенският бизнес покори класациите: „Астра биоплант“ стана вицешампион в „Капитал 100“
|

Русенският бизнес покори класациите: „Астра биоплант“ стана вицешампион в „Капитал 100“

Русенската компания „Астра биоплант“ заема впечатляваща втора позиция в класацията „Капитал 100“ за 2022 г., с приходи от 7.7 млрд. лв., ставайки лидер в сектор „Горива“ и демонстрирайки силата на местните бизнеси. Това е голям успех не само за компанията, но и за целия русенски бизнес. Прочетете повече за този успех в нашата последна статия.

БАБ Консулт: Стратегическият партньор в подбора на инженери и производствени кадри за индустриалния бизнес в Русе
|

БАБ Консулт: Стратегическият партньор в подбора на инженери и производствени кадри за индустриалния бизнес в Русе

Силно обособен с индустриалния си профил, Русе е дом за множество предприятия, работещи в сектори като производството на машини и оборудване, автомобилната промишленост, химическата промишленост, облеклото и металургията. За да поддържат и развиват дейността си, тези предприятия се нуждаят от качествени и квалифицирани кадри – инженери и производствени работници, като заварчици, техници и специалисти.

Подкрепа и обучение за ИКТ: Ключов елемент за успешното прилагане на технологиите в бизнеса
|

Подкрепа и обучение за ИКТ: Ключов елемент за успешното прилагане на технологиите в бизнеса

Успешното прилагане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в бизнеса изисква ефективно обучение и постоянна подкрепа. Разберете защо тези два елемента са от ключово значение за подобряване на ефективността, управлението на рисковете и създаване на конкурентно предимство в дигиталната ера. Научете как Русенската търговско-индустриална камара подкрепя предприятията в този процес чрез обучение, консултации и ресурси, специално създадени за нуждите на бизнеса.

Предизвикателства при внедряването на ИКТ в бизнеса и как да ги преодолеем
|

Предизвикателства при внедряването на ИКТ в бизнеса и как да ги преодолеем

В дигиталната ера, информационните и комуникационни технологии (ИКТ) представляват важен инструмент за увеличаване на производителността и конкурентоспособността на предприятията. Независимо дали става въпрос за облачни услуги, анализ на големи данни (биг дейта) или Интернет на нещата (IoT), ИКТ предлага възможности за трансформация и иновации в бизнеса. Но, въпреки ползите, внедряването на ИКТ не е без предизвикателства. Нека разгледаме някои от тези проблеми и предложим практични решения.

Край на съдържанието

Край на съдържанието