Better Incubation в Русе
|

Better Incubation в Русе

В края на месец февруари РТИК посрещна международен снимачен екип, които да заснеме работата ни по една изключително важна за нас тема –младежко предприемачество. 

Две измерения на несъответствията в уменията на работната сила
|

Две измерения на несъответствията в уменията на работната сила

Изминалите две години доведоха до значителни размествания на пазара на труда, най-вече под натиска на ограничителните мерки и разнопосочната отраслова динамика. Докато туризмът и свързаните с него дейности бързо губеха работници, то част от индустрията и ИКТ секторът продължаваха да добавят работни места. Тези промени неизбежно означават и изменение уменията и квалификациите, които се търсят най-често на пазара на труда. Въпреки че оценката на този тип потребности и дефицити като цяло е трудна

Предстоящ курс за обучение на юристи по въпросите на АС
|

Предстоящ курс за обучение на юристи по въпросите на АС

Предстои ежегодния “Курс по въпросите на арбитража за юристи”, който ще започне на 23.03.22 г. Организатор на предстоящото е събитие е Арбитражния съд при БТПП, а курсът ще бъде с практически фокус върху спецификите на процеса.

Брутната месечна заплата в ИТ сектора през миналата година достига 4857 лв.
|

Брутната месечна заплата в ИТ сектора през миналата година достига 4857 лв.

Брутната месечна заплата в ИТ сектора през миналата година достига 4857 лв., което е ръст от 500 лв. за година и е 3.2 пъти над средното заплащане в страната. Това показват данните на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), която всяка година публикува годишния доклад „Барометър“.

Предложения на АОБР за изменение на модела на пазара на електрическа енергия
|

Предложения на АОБР за изменение на модела на пазара на електрическа енергия

На 09.02.2022 г. АОБР изпрати своето предложение за изменение модела на пазара на електрическа енергия в България до министър-председателя Кирил Петков. Писмото е публикувано в неговия оригинален вид.

Нов доклад за сближаването показва, че различията между регионите на ЕС намаляват

Нов доклад за сближаването показва, че различията между регионите на ЕС намаляват

Благодарение на финансирането по линия на политиката на сближаване БВП на глава от населението в по-слабо развитите региони се очаква да нарасне с до 5 % до 2023 г. Същите инвестиции са допринесли и за намаляване с 3,5 % на разликата в БВП на глава от населението между 10 % най-слабо развити региони и 10 % най-развити региони.

Предложения на АОБР за промени в Методиката към Националната карта на висшето образование

Предложения на АОБР за промени в Методиката към Националната карта на висшето образование

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати до министъра на образованието и науката предложение за актуализиране на Методиката към Националната карта на висшето образование на Р България чрез включване на нови индикатори за данните, предоставяни от Рейтинговата система на висшите училища в България.

Предстоящ уебинар на тема „Сътрудничество между България и Индия в сектор фармация“
|

Предстоящ уебинар на тема „Сътрудничество между България и Индия в сектор фармация“

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Посолството на Индия в София и Индийския съвет за насърчаване на износа на фармацевтични продукти, организира уебинар на тема „Сътрудничество между България и Индия в сектор фармация“ и двустранни срещи с фирми.

Стартира първото за 2022 г. проучване на работодателските потребности от кадри
|

Стартира първото за 2022 г. проучване на работодателските потребности от кадри

Агенцията по заетостта стартира първото за 2022 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. То се провежда за пета поредна година на основание чл.10 от Закона за насърчаване на заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

Данни на Евростат относно минималните работни заплати в ЕС

Данни на Евростат относно минималните работни заплати в ЕС

От 1 януари 2022 г. 21 от 27-те държави – членки на ЕС, имат национални минимални работни заплати. Изключение правят Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция. Въз основа на равнищата си в евро тези 21 държави членки могат да бъдат разделени на три основни групи.

Край на съдържанието

Край на съдържанието