Технологичните иновации като катализатор за трансформация на бизнес процесите на МСП
|

Технологичните иновации като катализатор за трансформация на бизнес процесите на МСП

В ера на непрекъсната дигитализация, технологичните иновации се превръщат в ключов фактор за бизнес успеха на малките и средните предприятия в Русе. От автоматизация на задачи и оптимизация на операциите до персонализиране на потребителския опит и използване на изкуствен интелект – разберете как МСП могат да използват новите технологии за модернизация на своя бизнес, увеличаване на конкурентоспособността си и отговаряне на динамичните потребителски очаквания.

Киберсигурността като ключов фактор за защита на бизнеса в регион Русе
|

Киберсигурността като ключов фактор за защита на бизнеса в регион Русе

В новата статия разглеждаме киберсигурността в регион Русе, като акцентираме върху специфичните заплахи, които се очертават пред местните фирми. От интелектуалната собственост, през онлайн търговски трансакции, до логистични системи – научете как да защитите своя бизнес и как Русенската търговско-индустриална камара подкрепя инициативите за по-голяма киберсигурност в региона. Прочетете нашите конкретни препоръки и стъпки за постигане на ефективна и надеждна киберзащита!

Зелени технологии: Подобряване на ефективността и устойчивостта на МСП
|

Зелени технологии: Подобряване на ефективността и устойчивостта на МСП

Зелените технологии са ключът към бъдещето на устойчив бизнес в Русе. От енергоспестяване и рециклиране до устойчиво снабдяване и иновации, Русенската търговско-индустриална камара играе водеща роля в образованието и подкрепата на местните малки и средни предприятия (МСП). Научете повече за това как можем да трансформираме вашите бизнес процеси, намалим вредните емисии и поставим основите на устойчивото бъдеще на Русе!

Повишаване на продуктивността в МСП чрез разширена реалност (XR)
|

Повишаване на продуктивността в МСП чрез разширена реалност (XR)

В този анализ разглеждаме потенциала на разширената реалност (XR) в Русе и как тя може да донесе реални промени в области като търговия, индустрия, логистика и дори хотелиерство и ресторантьорство. От оптимизация на складовете до 3D визуализация на строителни проекти, XR отваря врати към иновации и растеж в региона. Научете повече за това как Русе може да се възползва от тези модерни технологии и как те се преплитат с традиционния индустриален профил на града.

Превъзходствата на квантовите компютри за българските МСП
|

Превъзходствата на квантовите компютри за българските МСП

С възхода на квантовите компютри като следващия голям пробив в областта на информационните технологии, малките и средните предприятия (МСП) са изправени пред важно предизвикателство. Тази публикация разглежда потенциала на квантовите компютри, техния начин на работа и как те могат да помогнат на българските МСП да оптимизират операциите си, да анализират големи обеми от данни по-ефективно и да подобрят сигурността на своите информационни системи.

Участие в Европейско икономическо проучване 2024 – Покана от Русенската търговско-индустриална камара
|

Участие в Европейско икономическо проучване 2024 – Покана от Русенската търговско-индустриална камара

Русенската търговско-индустриална камара, в сътрудничество с БТПП, стартира участие в 31-то издание на Европейското икономическо проучване. Това е ключова инициатива, която анализира бизнес климата в Европа и дава възможност на фирмите от региона да изразят своите очаквания и предвиждания за 2024 година. Проучването допринася за позиционирането на Русе и България на икономическата карта на Европа. Вашето мнение е важно!

Изкуственият интелект като двигател на промяна в бизнеса на МСП
|

Изкуственият интелект като двигател на промяна в бизнеса на МСП

Въпреки предизвикателствата, потенциалът на изкуственият интелект да трансформира бизнеса е неоспорим. Правилното внедряване на AI може да доведе до значителни подобрения в ефективността, продуктивността и обслужването на клиентите. С подкрепата на организации като Русенската търговско-индустриална камара, МСП могат да повишат конкурентоспособността си, да подобрят удовлетвореността на своите клиенти и да ускорят своя растеж.

Анкетно проучване сред бизнеса как взаимодейства с администрацията в Русе

Анкетно проучване сред бизнеса как взаимодейства с администрацията в Русе

Екипът по проекта „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2022 и изпълняван от Българо-румънска търговско-промишлена палата и Община Русе направи анкетно проучване сред 120 компании, развиващи дейности на територията на община Русе от 17 икономически сектори. Освен това представители на…

Добри практики за взаимодействие между бизнеса и администрацията

Добри практики за взаимодействие между бизнеса и администрацията

В Русенска търговско-индустриална камара отстояваме тезата, че доброто взаимодействие между бизнеса и местните администрации е основна предпоставка за икономически растеж и възможност за развитие не само на големите компании, но и на малките и бизнеси и предприемачи. В тази връзка бихме желали да споделим информация за добри практики при подобни взаимодействия, в проучване на Българо-румънска…

Русенският бизнес покори класациите: „Астра биоплант“ стана вицешампион в „Капитал 100“
|

Русенският бизнес покори класациите: „Астра биоплант“ стана вицешампион в „Капитал 100“

Русенската компания „Астра биоплант“ заема впечатляваща втора позиция в класацията „Капитал 100“ за 2022 г., с приходи от 7.7 млрд. лв., ставайки лидер в сектор „Горива“ и демонстрирайки силата на местните бизнеси. Това е голям успех не само за компанията, но и за целия русенски бизнес. Прочетете повече за този успех в нашата последна статия.

Край на съдържанието

Край на съдържанието