Нова възможност за финансиране на иновации: до 500 хил. лв. за бизнесите
|

Нова възможност за финансиране на иновации: до 500 хил. лв. за бизнесите

Русенската търговско-индустриална камара обявява потенциална възможност за компаниите, които искат да развиват иновативни продукти и идеи. Скоро ще бъде открита новата процедура „Разработване на иновации в предприятията“, която предлага безвъзмездно финансиране до 500 хил. лв. Тази нова инициатива на Министерството на иновациите и растежа е финансирана с бюджет от 127 млн. лв. и цели да…

Застъпничество и Влияние: Силата на Търговско-индустриалните Камари
|

Застъпничество и Влияние: Силата на Търговско-индустриалните Камари

Едно от основните предизвикателства пред МСП е тяхното представяне и защита на интересите им пред държавни органи, законодатели и други организации с влияние. За много от тези фирми е трудно да постигнат значимо влияние самостоятелно поради ограничени ресурси, липса на необходимите знания или поради своите размери. Ето тук ТИК може да играе ключова роля.

Образователни Ресурси и Консултации в Търговско-индустриалната камара (ТИК)
|

Образователни Ресурси и Консултации в Търговско-индустриалната камара (ТИК)

Разгледайте по-дълбоко възможностите, които предлага членството в Търговско-индустриалната камара (ТИК), като се фокусираме върху образователните ресурси и консултации, които подкрепят българските малки и средни предприятия (МСП). Разберете повече за обученията, семинарите и експертните консултации, които предлагаме, и как те помагат на нашите членове да се справят с предизвикателствата на съвременния бизнес свят. Присъединете се към нас в ТИК и работете заедно с нас за успешното бъдеще на българските МСП.

Честване на Деня на Светите Кирил и Методий, Българската азбука и славянската книжовност
|

Честване на Деня на Светите Кирил и Методий, Българската азбука и славянската книжовност

На 24 май 2023 г. отбелязваме един от най-значимите български празници – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Този ден е препълнен с уважение към нашата богата културна история, която се основава на знанията и наследството, оставено от двама велики славянски просветители. Вдъхновени от тяхната работа и постижения, ние продължаваме да стремим към образование, сътрудничество и иновации, които включват тясно взаимодействие между академичната и бизнес общност. Възпоменаваме този празник с гордост и благодарност за трайната ни културна идентичност.

Управление на Еврофондовете: Предизвикателства и Възможности за Русенския Регион
|

Управление на Еврофондовете: Предизвикателства и Възможности за Русенския Регион

В този преглед на най-новите развития около управлението на еврофондовете в България, разглеждаме как промените във финансирането и насоките на проектите могат да повлияят на региона на Русе. Пренасочването на ресурсите може да представлява възможности и предизвикателства за различните сектори в региона, подчертавайки важността на активното участие в политическите процеси.

Интермодалният Терминал в Русе: Възможности и Влияние върху Местния Бизнес
|

Интермодалният Терминал в Русе: Възможности и Влияние върху Местния Бизнес

Интермодалният терминал в Русе е амбициозен проект, предвиден да бъде изграден в рамките на следващите няколко години. Идеята е да се създаде един център, който да комбинира различни видове транспорт – железопътен, пътен и речен, в един терминал. Целта е да се улесни и ускори преминаването на товари, да се намали бюрокрацията и да се подобри ефективността на логистиката.

Анализ на Индустриалната Производителност и Заетост в Русе
|

Анализ на Индустриалната Производителност и Заетост в Русе

Нови данни от вестник Капитал и изчисления на Тракия Тех разкриват позитивни и негативни аспекти от промишленото развитие на Русе. Градът демонстрира солидна производителност в промишлеността и устойчива промишлена заетост, особено в секторите на мехатрониката и автомобилостроенето. Въпреки това, авторите подчертават необходимостта от използване на резервите на пазара на труда за привличане на нови инвеститори и подобряване на общата производителност.

Създаване на Бизнес Връзки и Мрежи: Ключ към Успеха в Бизнеса
|

Създаване на Бизнес Връзки и Мрежи: Ключ към Успеха в Бизнеса

В тази статия разглеждаме едно от най-големите предимства от членството в Търговско-индустриалната камара – създаването на бизнес връзки и мрежи. Разглеждаме значението на укрепването на бизнес връзките, значимостта на бизнес мрежовите събития, партньорства и колаборации, както и възможностите, които предоставят онлайн платформи за мрежово сътрудничество. Накрая, обсъждаме как създаването на бизнес връзки и мрежи не само помага за разширяването на вашата дейност, но също така създава по-силна и обединена бизнес общност.

Покана за участие в конкурс „Наука с бъдеще III“ от Фондация „Америка за България“
|

Покана за участие в конкурс „Наука с бъдеще III“ от Фондация „Америка за България“

В третото издание на конкурса „Наука с бъдеще“, Фондация „Америка за България“ търси проектни предложения от млади изследователи, учени и инженери, работещи в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умни технологии. Целта е да стимулира ранния етап на разработка на техните продукти и приложни идеи.

Максимизирайте бизнес потенциала: ползите от членуване в Търговско-индустриални камари за българските МСП
|

Максимизирайте бизнес потенциала: ползите от членуване в Търговско-индустриални камари за българските МСП

Разкрийте как членството в Търговско-индустриалната камара може да подсилва вашия бизнес. В тази статия разглеждаме предимствата, които членството в Русенската търговско-индустриална камара предлага на малките и средните производствени предприятия в България, включително възможностите за мрежово взаимодействие, образователни ресурси, защита на интересите, международни връзки и повишаване на видимостта.

Край на съдържанието

Край на съдържанието