Гласът на малкия и среден бизнес Национално проучване сред МСП в България
|

Гласът на малкия и среден бизнес: Национално проучване сред МСП в България

В свят, където динамиката на бизнес средата се променя с всяка изминала секунда, малките и средните предприятия (МСП) играят ключова роля за икономическото развитие и иновациите. Разбирането на техните нужди, предизвикателства и възможности е от съществено значение за създаването на подкрепяща бизнес среда, която да насърчава растежа и конкурентоспособността. В тази връзка, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в партньорство с Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“, предприема национално представително проучване, целящо да събере ценни възгледи от българските МСП.

Защо участието ви е важно?
Това проучване е възможност за МСП да споделят своите опит и виждания по отношение на устойчивост, инвестиционна активност, финансиране, иновации и интернационализация. Освен това, ще се оценяват нагласите към създаването на нови регионални структури за подкрепа на бизнеса в по-слабо развитите региони на страната.

Какво цели проучването?
Целта е да се анализират текущите предизвикателства и да се идентифицират потребностите на МСП за подкрепа. Резултатите ще бъдат използвани за формулиране на препоръки за по-добра оценка и разбиране на бизнес нуждите в контекста на финансиране, инвестиции, устойчив икономически растеж, повишаване на конкурентноспособността, както и за преодоляване на екологични, социални и управленски предизвикателства.

Как да участвате?
Анкетата е анонимна, състои се от 15 въпроса и ще бъде активна до 15 февруари 2024 г. Вашето мнение е изключително ценно, тъй като ще допринесе за формирането на бъдещата бизнес среда в България.

Заедно можем да постигнем повече и да създадем среда, в която всеки бизнес да просперира. Вашето мнение формира бъдещето на българското предприемачество.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност