Защо русенските МСП трябва да обърнат внимание на новите ESG регулации (1)
|

Защо русенските МСП трябва да обърнат внимание на новите ESG регулации

В съвременната бизнес среда, устойчивостта и социалната отговорност се трансформират от допълнителни предимства в основни изисквания за успех. Новите ESG (Environmental, Social, and Governance – Екологични, Социални и Управленски) регулации в Европейския съюз поставят нови стандарти, които всяко малко и средно предприятие (МСП) трябва да спазва, за да остане конкурентоспособно и отговорно към обществото и околната среда.

Екологичната отговорност носи конкурентно предимство

ESG регулациите подчертават значението на екологичната устойчивост, като задължават компаниите да намалят въглеродните си емисии, да управляват отпадъците си по-ефективно и да използват устойчиви ресурси. Русенските МСП, които приемат тези предизвикателства, не само ще отговорят на регулаторните изисквания, но и ще подобрят своята репутация сред клиентите, които все повече ценят екологичната отговорност.

Социалната отговорност укрепва общността

Социалният аспект на ESG се съсредоточава върху управлението на взаимоотношенията със служителите, доставчиците, клиентите и широката общественост. Подобряването на работните условия, защитата на правата на работниците и подкрепата за общността не само спомагат за спазването на новите регулации, но и помагат на МСП да привлекат и задържат таланти, както и да изградят силни връзки с клиентите и местната общност.

Управленската прозрачност гарантира доверие

Управленският компонент на ESG изисква от компаниите да бъдат прозрачни в своите операции, финансово отчитане и вземане на решения. Това включва ефективно управление на риска и корпоративна етика, което не само улеснява спазването на законовите изисквания, но и изгражда доверие между бизнеса и неговите инвеститори, клиенти и други заинтересовани страни.

Предстоящото обучение: Вашата възможност да се подготвите

Разбирането и адаптирането към новите ESG регулации може да бъде предизвикателство, особено за МСП. Затова Русенската Търговско-Индустриална Камара в партньорство с denkstatt България организира двудневно обучение, насочено към улесняване на прехода към новите стандарти. Това обучение ще предостави на участниците задълбочени познания и практически умения за интегриране на ESG практиките в техните стратегии и операции, като същевременно подпомогне тяхното развитие и растеж.

Не пропускайте тази изключителна възможност да сте на предна линия на устойчивото развитие и да допринесете за създаването на по-добро бъдеще за нашата общност и околна среда. Регистрирайте се сега за обучението на 14 и 15 март 2024 г. и направете първата стъпка към преобразяване на вашата компания в отговор на новите ESG регулации.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност