Използване на ИКТ в предприятията в Русе Текуща ситуация и перспективи
|

Използване на ИКТ в предприятията в Русе: Текуща ситуация и перспективи

Русе, разположен на брега на река Дунав, е изразен стопански център, който през последните години показва внушителен икономически ръст. С увеличение на брутния вътрешен продукт с 7% между 2019 и 2021 г., въпреки предизвикателствата на пандемията от COVID-19, градът става все по-привлекателен за инвеститори. Главните стопански сектори са услугите, индустрията и търговията, а инвестициите в 2021 г. достигат над 355 млн. евро, което представлява ръст от почти 21% спрямо 2017 г. Всичко това прави Русе перспективна дестинация за развитие на бизнес и инвестиции.

Все пак, как Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) се вплитат в тази картинка и как могат да ускорят икономическото развитие на Русе?

Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) играе важна роля в това отношение. РТИК действа като връзка между бизнеса и държавните институции, което помага за по-лесната интеграция и прилагане на ИКТ в предприятията. Тя предлага информация, обучение и ресурси, които подпомагат компаниите в тяхната цифрова трансформация и помагат за подобряване на технологичната грамотност на работниците.

Съгласно анализ на Националния статистически институт, предприятията в България активно адаптират ИКТ. Въпреки високия процент на предприятия с интернет достъп, едва няколко процента от тях използват напредничави технологии като „големи данни“, облачни услуги и Интернет на нещата (IoT). Макар голяма част от предприятията да имат уебсайтове, само малък брой използват интернет за продажба на стоки и услуги.

Ситуацията в Русе отговаря на общите тенденции на национално ниво. В града се наблюдава значително количество компании, свързани с ИТ и аутсорсинг. Това се подпомага от активната роля на Русенския университет „Ангел Кънчев“, който активно създава и развива ИКТ кадри. Университетът е инициатор на „Дунавския дигитален хъб“, който цели да подкрепи дигиталната трансформация и да предостави ресурси за тестване и развитие на иновации в областта на ИКТ.

В светлината на това, РТИК играе критична роля в по-нататъшната дигитализация на бизнеса в Русе. Камарата укрепва свързаността между образователните институции и предприятията и по този начин подпомага обучението на работниците в областта на ИКТ.

Това обаче е само началото. С разширяването на използването на ИКТ в бизнеса, Русе има възможността да стане една от водещите технологични дестинации в България. Потенциалът за бъдеще, обогатено с технологии, е огромен, но изисква активно участие, стратегическо планиране и конкретни инвестиции от страна на всички участници в процеса. В този процес, РТИК има ключова роля, като предоставя необходимата подкрепа и насоки за своите членове в техния път към дигитализацията.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност