Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE)

Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE)

Базирана в Брюксел асоциация на банките. Мисията на CBE е да предоставя информация и консултантски услуги относно политиките на ЕС и европейските и международни програми за финансиране и публични търгове на своите асоциирани членове и техните клиенти. CBE също така подпомага клиентите в процеса на интернационализация, като например намиране на бизнес партньори. Основните области на…

Ghent University

Ghent University

Университетът в Гент е създаден през 1817 г. и има 11 факултета, които предлагат висококачествени и базирани на научни изследвания образователни програми в почти всяка научна дисциплина. В момента има около 9000 служители и над 44 000 студенти, повече от 10% са международни. Проекти

European Association of Geographers (EUROGEO)

European Association of Geographers (EUROGEO)

Европейско научно общество, което свързва географи и тези от сродни теми (околна среда, планиране, геодезия, геотехнологии) от всички сфери на живота. EUROGEO е международна организация с нестопанска цел, базирана в Белгия. Проекти

Край на съдържанието

Край на съдържанието