Media Deals UG (haftungsbeschränkt)

Media Deals UG (haftungsbeschränkt)

Media Deals е паневропейска мрежа от инвеститори, събираща бизнес ангели и фондове за рисков капитал на ранен етап, фокусирани върху творческите индустрии и дигиталните медии. От създаването си през 2008 г. Media Deals промотира и насърчава капиталовите инвестиции на ранен етап в стартиращи компании с висок растеж в следните области/сектори: Media Deals организира Европейски инвестиционни…

Science shop Bonn e.V.

Science shop Bonn e.V.

Научният магазин в Бон с около 35 служители и оборот от около три милиона евро е най-големият научен магазин в света и е икономически здрав. Bonn Science Shop посвещава работата си на ключови социални предизвикателства: огромно използване на земята, енергиен преход, устойчиви работни области, социална справедливост, само за да назовем няколко. Такива предизвикателства могат да…

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

Образователна институция, която е политически, религиозно и идеологически независима, центърът за обучение на възрастни в квартал Чам е отдаден на традицията на просветлението и хуманистичното образователно мислене. В изпълнение на своя обществен мандат и свързаната с него отговорност, той защитава правото на образование за всички групи от населението, възможността да учат за цял живот и…

MitOst e.V.

MitOst e.V.

MitOst дава възможност за дейности и програми, които насърчават културния обмен, активното гражданство, социалното сближаване и устойчивото градско и селско развитие – отвъд културни, секторни или езикови граници. Те подкрепят гражданите да участват активно в техните общества и да действат според демократичните принципи. Те предлагат различни индивидуални квалификации, мотивиращи и овластяващи участниците. Те също така…

Kitev – Kultur im Turm e.V.

Kitev – Kultur im Turm e.V.

Kitev е неправителствена организация, разположена на централната гара на Оберхаузен, която се занимава със социални и артистични интервенции в града, както и проекти за изграждане на общности. Проектите са насочени към включването на хора от различен произход със специален акцент върху мигрантите и бежанците. Проекти

Край на съдържанието

Край на съдържанието