Center for the Promotion of Science – CPN

Center for the Promotion of Science – CPN

Мисията на CPN е да преодолее пропастта между науката и обществото, като обедини всички съответни участници и широката общественост в процеса на изследване и иновации. Крайната цел е да се интегрира обществото в изследователските процеси, за да се постигне по-добро разбиране на нуждите на гражданите и да се справят по-адекватно с обществените предизвикателства. Центърът организира…

Regionalna Razvojna Agencija Bačka Doo Novi Sad

Regionalna Razvojna Agencija Bačka Doo Novi Sad

Агенцията за регионално развитие Бачка (RDA Backa), Нови Сад, провинция Войводина, е акредитирана агенция за развитие от Националната агенция за регионално развитие и следователно получава статут на Субект за регионално развитие. Тази роля позволява на агенцията за развитие да повлияе на местното икономическо укрепване в регион Бачка, който наброява близо 1,0 милиона граждани, чрез прилагане…

LINK group

LINK group

LINK group е водеща мултинационална компания с повече от 20 години успех в професионалното обучение и сертифициране в областта на информационните технологии и съвременния бизнес. Има успех на местно ниво в Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния, Украйна, Република Молдова и Съединените американски щати и чрез дистанционно обучение обединява студенти от над 120 страни по света. Проекти

Край на съдържанието

Край на съдържанието