Азок – Стар Баг – Ин – Бокс ЕООД

Азок – Стар Баг – Ин – Бокс ЕООД

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с опаковки; внос и износ;покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; транспортни услуги и спедиция; складови сделки; строителство; сделки с интелектуална собственост; продажба на стоки от собствено производство както и всяка друга дейност която не…

Ай Пи Ай Стийл ЕАД

Ай Пи Ай Стийл ЕАД

Предмет на дейност: Дистрибуция и преработване на стомана, внос и износ на стомана и продукти от стомана, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България; производство и дистрибуция на студеновалцовани (СR) и алуминиеви тръби, тръбопроводи и профили (кухи) с правоъгълно сечение няма да бъде предмет на дейност на дружеството.

Ай Пи Ен ООД

Ай Пи Ен ООД

Предмет на дейност: Производство и търговия с химични вещества и продукти, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закона, а за дейности, изискващи разрешително или лиценз, след неговото получаване по установения в закона ред.

Алена Трейдинг ООД

Алена Трейдинг ООД

Предмет на дейност: Производство и търговия с химични вещества и продукти, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закона, а за дейности изискващи разрешително или лиценз, след неговото получаване, по установения в закона, ред.

Артика – Артюн И Сие СД

Артика – Артюн И Сие СД

Предмет на дейност: Услуги, вътрешна и външна търговия, производство, посредническа дейност, създаване на модели облекла, преподавателска дейност – уроци по български език, селскостопанска дейност.

Асел Трейд ООД

Асел Трейд ООД

Асел Трейд ООД е фирма за търговия на едро с дървен материал, строителни материали и санитарно оборудване. Със силен фокус върху качеството и надеждността, Асел Трейд ООД се утвърди като водещ доставчик в бранша, обслужващ клиенти както на местно, така и на международно ниво. Обширната гама от продукти на компанията включва палети, дървен материал, строителни…

Балмет ООД

Балмет ООД

Предмет на дейност: Покупка и търговия на черни и цветни метали от физически и юридически лица при спазване изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове за извършване на посочените вид дейности и след извършването на съответната изискуема регистрация, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, упражняващи стопанска дейност по предвидения от българското…

Бостик България ЕООД

Бостик България ЕООД

Предмет на дейност: Търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки в страната и чужбина, търговия с химически продукти и консумативи за химическата промишленост, търговия с произведения на изкуствата, търговия със стоки на консигнация, внос и износ, транспорт в страната и чужбина, туризъм, бартерни сделки, представителство и посредничество, реклама, консултантска дейност, комисионна дейност.

Булексим ООД

Булексим ООД

Предмет на дейност: Търговия със стоки, услуги, растително – защитни препарати и торове; производство на зърнени храни,селскостопанска продукция, семена и посадъчен материал; импорт, експорт, реекспорт, търговия с недвижими имоти, организиране на търгове и базари; изкупуване, преработка и износ на вторични суровини, строителна дейност, научни изследвания, анализи, експертизи и прогнози, инвестиционно – проучвателна, проектантска, инженерингова, иновационна…

Булмаркет ДМ ЕООД

Булмаркет ДМ ЕООД

Компанията БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД е създадена през 1996 година в Русе като основният бизнес е свързан с доставката, производството, съхранението и търговията на едро на енергийни продукти от минерален и неминерален произход. В началото фирмата стартира с няколко души персонал, а днес дъщерните предприятия са петнадесет и с над 1000 служители. Като търговец на едро…

Край на съдържанието

Край на съдържанието