ДМВ ЕООД

ДМВ ЕООД

Предмет на дейност: Търговско представителство, посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговия, транспортна дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон.

Делта Текстил-България ЕООД

Делта Текстил-България ЕООД

Предмет на дейност: Производство и продажба на чорапени изделия; търговско представителство, посредничество и агентство; вътрешна и външна търговия; маркетингови проучвания.

Джипекс Европа ЕООД

Джипекс Европа ЕООД

Предмет на дейност: Внос, износ, производство, продажба и препродажба на конци, прежди, платове и всичко свързано с текстил, конци и прежди; внос, износ и продажба на мпс и авточасти; производство на хранителни или промишлени стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос, износ, продажба на стоки от собствено производство,…

Диоген Импорт ЕООД

Диоген Импорт ЕООД

Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, внос и износ на стоки; рекламна дейност; комисионерска дейност; таксиметрова дейност с леки и товарни автомобили; спедиторска дейност; туристическа дейност; търговска дейност със стопанска продукция и зърнени култури; търговска дейност с нефтени деривати и газ; консултантска, инвеститорска и дизайнерска дейност; компютърна модулация; шивашка дейност; отдаване на…

Евис ООД

Евис ООД

Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни сделки, хотелиерство и ресторантъорство, таксиметрови превози на хора и товари, туризъм, обмен на валута и валутно – финансови сделки, реклама, импресарско – продуцентска дейност, разпространение на печатни произведения, проектиране, извършване и отчитане на строително – монтажни работи, дизайн, производство и преработка на селскостопанска продукция от растителен…

Епилог ЕООД

Епилог ЕООД

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; производство на всички видове стоки разрешени по закон с цел продажба в страната и чужбина; консултантски услуги и всякакъв вид други услуги разрешени по закон; монтаж, ремонт и поддръжка на машини и съоръжения; таксиметрови превози на товари…

Инакем Солюшънс ООД

Инакем Солюшънс ООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, маркетинг, консултантски услуги, производство и търговия в страната и чужбина с всички видове промишлени и селскостопански произведения, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всички разрешени от закона дейности.

Инфоконсулт Русе ЕООД

Инфоконсулт Русе ЕООД

Предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранит. стоки, хранителни добавки, селскостоп. продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, организационна и битова техника; комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица; техническо ръководство и инвеститорски контрол на…

Ириди ЕООД

Ириди ЕООД

Предмет на дейност: Покупка от станата и чужбина на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, включително и сключване на търговски сделки с петролни продукти, експорт, реекспорт, бартерни, компенсационно насрещни и други външнотърговски сделки и търговска дейност на територията на страната и в чужбина, разрешена от закона, търговско представителство…

ИФК ООД

ИФК ООД

Предмет на дейност: Търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантски услуги и дилърска дейност към български и чуждестранни търговски банки, застрахователни и финансови дружества и организации, факторинг, лизинг, фрайчайзинг, маркетингова дейност, комисионна дейност, посредническа дейност при издаване и ползване на банкови гаранции, търговска дейност в страната и чужбина, внос…

Край на съдържанието

Край на съдържанието