Вавилон Трейдинг ООД

Вавилон Трейдинг ООД

Предмет на дейност: Организационна, консултантска, рекламно – информационна, производство, изкупуване и продажба на изделия и стоки на едро и дребно, организиране на туристическа дейност в страната и чужбина, създаване на фирмени магазини, производство и продажба на сувенири, облекла, обувки, проектиране и строителство на жилищни и промишлени сгради и тяхното обзавеждане, изкупуване, преработка и продажба на…

Вижан ЕООД

Вижан ЕООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия; търговско представителство, посредничество и агентство; хотелиерство и ресторантъорство; разкриване и експлоатация на търговски обекти и заведения за обществено хранене; изкупуване, съхранение, преработка и реализация на всякакъв вид селскостопанска продукция; производство на стоки за бита; предприемаческа и строителна дейност; сделки с недвижими имоти; складова, транспортна и спедиторска дейност; консултантска…

Винпром Русе 1956 АД

Винпром Русе 1956 АД

Предмет на дейност: Производство и търговия с вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, внос и износ, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена със закон /след получаване на необходимите лицензи и разрешения, когато такива се изискват.

Вокс Профиле България ЕООД

Вокс Профиле България ЕООД

Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия; производство на стоки с цел продажба; търговско представителство, агентство и посредничество; консултантска и маркетингова дейност; спедиторска дейност.

ДМВ ЕООД

ДМВ ЕООД

Предмет на дейност: Търговско представителство, посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговия, транспортна дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон.

Делта Текстил-България ЕООД

Делта Текстил-България ЕООД

Предмет на дейност: Производство и продажба на чорапени изделия; търговско представителство, посредничество и агентство; вътрешна и външна търговия; маркетингови проучвания.

Джипекс Европа ЕООД

Джипекс Европа ЕООД

Предмет на дейност: Внос, износ, производство, продажба и препродажба на конци, прежди, платове и всичко свързано с текстил, конци и прежди; внос, износ и продажба на мпс и авточасти; производство на хранителни или промишлени стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос, износ, продажба на стоки от собствено производство,…

Диоген Импорт ЕООД

Диоген Импорт ЕООД

Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, внос и износ на стоки; рекламна дейност; комисионерска дейност; таксиметрова дейност с леки и товарни автомобили; спедиторска дейност; туристическа дейност; търговска дейност със стопанска продукция и зърнени култури; търговска дейност с нефтени деривати и газ; консултантска, инвеститорска и дизайнерска дейност; компютърна модулация; шивашка дейност; отдаване на…

Евис ООД

Евис ООД

Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни сделки, хотелиерство и ресторантъорство, таксиметрови превози на хора и товари, туризъм, обмен на валута и валутно – финансови сделки, реклама, импресарско – продуцентска дейност, разпространение на печатни произведения, проектиране, извършване и отчитане на строително – монтажни работи, дизайн, производство и преработка на селскостопанска продукция от растителен…

Епилог ЕООД

Епилог ЕООД

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; производство на всички видове стоки разрешени по закон с цел продажба в страната и чужбина; консултантски услуги и всякакъв вид други услуги разрешени по закон; монтаж, ремонт и поддръжка на машини и съоръжения; таксиметрови превози на товари…

Край на съдържанието

Край на съдържанието