Уебинар ще представи възможности за ваучерна схема за дигитализация на малки и средни предприятия
| |

Уебинар ще представи възможности за ваучерна схема за дигитализация на малки и средни предприятия

На 29 май (петък) ще се проведе уебинар, който има за цел да представи Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МПС) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“.

Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ
|

Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Втора партньорска среща по проект DESIRE

Втора партньорска среща по проект DESIRE

Въпреки трудностите възникващи около глобалната пандемия, светът намира начини да продължи да работи. Тази седмица това направи и консорциумът по проект DESIRE, които организираха втората по ред международна среща за проекта.

Личности от историята на Русе: Панайот Попов

Личности от историята на Русе: Панайот Попов

Панайот А. Попов е роден на 30 ноември 1848 г. г. в Русе, където прекарва детството си.  Завършва трети клас в лицея „Митрондио”. Останал в историята като виден стопански деец на гр. Русе, а името му най-често се среща сред учредителите на първите кредитни и търговски институции в града. Той изиграва важна роля в изграждането и развитието на кредитната система в България. Интересен е фактът, че като център на частното банкерство в България по онова време не се оформя София, а Русе.

На 15 април Русе отбелязва 130 г. от създаването на една от най-важните икономически институции след Освобождението
|

На 15 април Русе отбелязва 130 г. от създаването на една от най-важните икономически институции след Освобождението

На 15 април 1890 г., в Русе е създадена първата Търговска камара в България, а 130 години по-късно Русенска търговско-индустриална камара продължава да поддържа традициите, залегнали в основата на едно от най-успешните икономически начинания след Освобождението.

Норвежкият финансов механизъм (2014-2021) отправя втора покана за набиране на проектни предложения

Норвежкият финансов механизъм (2014-2021) отправя втора покана за набиране на проектни предложения

Втора покана за набиране на проектни предложения – повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ в България. Програмата ще допринесе за постигане на общите цели на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство.

Актуални срокове за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение
|

Актуални срокове за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания и публикуване на финансови отчети в периода на извънредното положение. Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве и предпазване на  гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. С оглед преодоляване на възможни затруднения при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, вследствие на въведените извънредни мерки,  Народното събрание прие промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредното положение:

ВИТТЕ Аутомотив България продължава да работи и запазва всички свои служители
|

ВИТТЕ Аутомотив България продължава да работи и запазва всички свои служители

Най-големият работодател в Русе запазва изцяло своя персонал, въпреки трудностите в извънредната ситуация. Поради сложната глобална ситуация в Европа и Америка, много от клиентите на компанията – производители на автомобили, спират производството си, което довежда до намаляване поръчките за ВИТТЕ Аутомотив България. Компанията е принудена да забави темпото и да спре производството за 2 седмици.

Инструкции за изплащане на компенсации за работодатели
|

Инструкции за изплащане на компенсации за работодатели

С приемането на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Постановлението), Агенция по заетостта откри процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение.

Нова инициатива в подкрепа на собствениците на малък бизнес
|

Нова инициатива в подкрепа на собствениците на малък бизнес

Letz Retail е проект, чиято основна цел е даването на отговор на предизвикателствата, с които се сблъскват много собственици на малки магазини, мениджъри и самостоятелно заети хора, когато става въпрос за привличане на потребители / посетителите в техните магазинчета. Предлагайки програма за обучение, проектът цели да предостави на целевата група нужните знания, умения и компетенции, за да подобрят бизнеса си, превръщайки го в устойчив и екологичен.

Край на съдържанието

Край на съдържанието