|

Русенски бизнес иновационен център по стъпките на водещите в Европа

Русенски бизнес иновационен център по стъпките на водещите в Европа

Бизнес иновационен център „Инобридж“, създаден от Русенска търговско-индустриална камара, показва много добри оценки в ежегодния доклад за оценка на дейността си за 2019 г. Докладът е изготвен от Европейската мрежа за бизнес и иновации (EBN) – организация, включваща 140 бизнес иновационни центрове и над 40 други организации, и чиито член е „Инобридж“.

По редица показатели русенският иновационен център показва резултати над средните, което се свързва със задълбочената работа по виртуално бизнес инкубиране и подпомагане на предприемачи в региона. БИЦ „Инобридж“ активно работи и по множество европейски проекти, свързани с дигитализация на бизнеса, което също допринася за разпознаваемостта на компанията, особено в настоящата година и проблемите, пред които са изправени компаниите.

„Инобридж“ все още е единственият бизнес иновационен център за България, официално акредитиран от влиятелната мрежа на EBN (www.ebn.eu). Инициативата стартира като част от проект на Русенска търговско-индустриална камара, който в последствие прераства в самостоятелна организация. Това е и поредното признание за русенската камара, която през 2020 навърши 130 години от създаването си.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност