Getting Ready for Capital (GreaC)

Getting Ready for Capital (GreaC)

Цели и задачи: Проектът имаше за цел да адаптира и прехвърли в Полша, Белгия и България съществуващ и успешен курс на обучение, разработен в Италия, за бъдещи предприемачи, търсещи пари…

Ecotips 2.0 “Да се даде възможност на малкия бизнес да намали своя отпечатък върху околната среда”

Ecotips 2.0 “Да се даде възможност на малкия бизнес да намали своя отпечатък върху околната среда”

Цел на проекта: Ecotips 2.0 е проект, предназначен да прехвърли иновативна и атрактивна система за ПОО в съответствие с текущата необходимост от повишаване на конкурентоспособността на микробизнеса и нарастващото търсене…

Край на съдържанието

Край на съдържанието