Завършен проект

Трансграничен изследователски и статистически център за малки и средни предприятия – RESCENT – SMEs

Cross-Border Research and Statistics Center for Small and Medium Enterprises - RESCENT - SMEs

Продължителност: 30 юни, 2010 – 29 декември, 2011

Цел на проекта: Да се подобри достъпността и разпространението на информация в съвместен изследователски център, за да се повиши нивото на икономическия обмен между Румъния и България; да поддържа икономическото развитие и да идентифицира най-добрите възможности по отношение на развитието на човешките ресурси, областите на икономическия обмен, тенденцията на пазара на труда и икономическото развитие в краткосрочен и средносрочен план в трансграничния регион.

Местоположение: трансгранична допустима зона

Резултати:

  • Изследвания и статистически отчети;
  • Бели книги за трансгранично сътрудничество за МСП (човешки ресурси и икономика);
  • Информационни материали (дипляни, брошури), рекламни материали;
  • 1 регионален трансграничен център;
  • 2 отдела на изследователски център в Русе и Враца;
  • 1 уеб платформа;
  • Обучителни семинари за персонала на проекта.

Партньор(и) по проекта:

  • CCMP Europroject Slatina, Румъния (водещ партньор)
  • Русенска търговско-индустриална камара
  • ТПП Враца

Донор(и) на проекта: ОП ТГС Румъния България 2007-2013

Продължителност: 18 месеца

Партньори

Chamber of Commerce and Industry Vratsa Logo

Търговско-промишлена палата Враца

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) Logo

„Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor“ EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)