Emphasys Centre

info@emphasyscentre.com

Emphasys Centre Logo

Центърът Emphasys е създаден през 1998 г. и работи като Център за обучение, ИКТ обучение, Център за изследвания и разработка на софтуер. Организиран е в 4 отдела: Отделът за образование, който предлага валидирани и акредитирани ИТ курсове. Emphasys е активен член на Европейската мрежа за цифрово обучение (DLEARN).

Проекти