Emphasys Centre

info@emphasyscentre.com

Emphasys Centre Logo

Центърът Emphasys е създаден през 1998 г. и работи като Център за обучение, ИКТ обучение, Център за изследвания и разработка на софтуер. Организиран е в 4 отдела: Отделът за образование, който предлага валидирани и акредитирани ИТ курсове. Emphasys е активен член на Европейската мрежа за цифрово обучение (DLEARN).

Проекти

GenZ4GreenDeal Logo

GenZ4GreenDeal – Generation Z for community development and sustainability

Rural GCE

Rural GCE – Training Material for GCE in rural areas

I-WELCOME - Укрепване на интеграцията на жените мигранти в обществото и пазара на труда

I-WELCOME – Укрепване на интеграцията на жените мигранти в обществото и пазара на труда

School Starters’ Hub Logo

School Starters’ Hub – Трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество

FINMAN - Програма за управление на лични финанси

FINMAN – Програма за управление на лични финанси

GOdIGITAL - Дигитални инструменти за работа

GOdIGITAL – Дигитални инструменти за работа

DESIRE - Дигитално образование за социални иновации и предприемачество

DESIRE – Дигитално образование за социални иновации и предприемачество

FINE2WORK - Насърчаване на финансови, дигитални и предприемачески компетенции за уязвими лица с ограничен достъп до пазара на труда

FINE2WORK – Насърчаване на финансови, дигитални и предприемачески компетенции за уязвими лица с ограничен достъп до пазара на труда