Завършен проект

Концепция за иновативни онлайн проекти – ProConcept

Concept for innovative online projects - ProConcept

Продължителност: 30 юни, 2010 – 12 декември, 2011

Цел на проекта: Да се подобри достъпността и разпространението на информация в рамките на ИТ концепция, която ще позволи разработване на идеи за проекти и достъп до специална персонализирана информация относно програми, проекти и партньори от трансграничния регион; да поддържа икономическото развитие и да идентифицира най-добрите възможности за развитие на жизнеспособно партньорство между потенциалните кандидати от трансграничния регион; социална и културна съгласуваност, подсилена чрез съвместни действия между хора и общност, между общност и организации и правителствени и неправителствени институции във и извън трансграничната зона.

Местоположение: трансгранична допустима зона

Резултати:

  • ProConcept IT платформа;
  • База данни с организации, институции, НПО и хора;
  • 12 Информационни семинара;
  • 8 тренировки;
  • Информационни материали (дипляни, брошури), рекламни материали;
  • 2 пресконференции.

Партньор(и) по проекта:

  • CCMP Europroject Slatina, Румъния (водещ партньор)
  • Русенска търговско-индустриална камара
  • ТПП Враца

Донор(и) на проекта: ОП ТГС Румъния България 2007-2013

Продължителност: 18 месеца

Партньори

Chamber of Commerce and Industry Vratsa Logo

Търговско-промишлена палата Враца

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) Logo

„Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor“ EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)