Завършен проект

Подкрепа на млади предприемачи за трансгранично бизнес сътрудничество – YES FOR CBBC

PHARE CBC Programme Logo

Продължителност: 7 август, 2008 – 6 ноември, 2009

Цел на проекта: Насърчаване и подкрепа на трайното икономическо развитие на трансграничния регион (окръг Олт, регионите Русе и Враца), чрез подобряване и увеличаване на трансграничното сътрудничество на ниво предприятие. Специфичната цел на проекта е да подкрепи и консолидира силите на млади предприемачи от трансграничния регион; да насърчават тяхното сътрудничество с цел идентифициране на трансгранични инициативи чрез максимизиране на достъпа до информация и установяване и развитие на партньорства между двата региона. Един от важните резултати е общата база данни от експерти, които предлагат помощ и консултации на ново развиващи се компании или на млади предприемачи с цел развитие и подобряване на техните управленски качества. Това служи като уеб инструмент, който осигурява постоянна връзка между трансграничните предприемачи.

Местоположение: Трансгранична допустима зона

Резултати: Създадена е 1 Асоциация на младите предприемачи от трансграничния регион; Открити са 3 местни офиса на тази асоциация; Проведено проучване и доклад относно предприемчивостта и иновациите сред младите предприемачи; 300 млади предприемачи участваха в събитията по проекта; 1 база данни за експерти;

Партньор(и) по проекта:

  • CCMP Europroject (водещ партньор)
  • Търговско-промишлена камара, Враца
  • Русенска търговско-индустриална камара
  • YEAR SWO – Асоциация на младите предприемачи от регион Югозападна Олтения

Донор(и) на проекта: PHARE RO2006/018-445.01.02.10

Партньори

Chamber of Commerce and Industry Vratsa Logo

Търговско-промишлена палата Враца

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) Logo

„Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor“ EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)