The European Digital Learning Network (DLEARN)

Европейска мрежа за дигитално обучение

Мрежа, съставена от 27 различни организации на ЕС, активни в областта на образованието и дигиталното обучение на различни нива, има за цел да приеме предизвикателствата, донесени от цифровата революция по отношение на несъответствието на цифровите умения, към приобщаващо цифрово общество.

Проекти

BE-Digital logo

BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки

GEOLAND - Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта

GEOLAND – Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта

School Starters’ Hub Logo

School Starters’ Hub – Трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество

SMART VILLAGE - Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

SMART VILLAGE – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

ACTIvE - Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на независимост

ACTIvE – Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на независимост

GOdIGITAL - Дигитални инструменти за работа

GOdIGITAL – Дигитални инструменти за работа

Your Local Guide - Дигитални умения в туризма

Your Local Guide – Дигитални умения в туризма