The European Digital Learning Network (DLEARN)

Европейска мрежа за дигитално обучение

Мрежа, съставена от 27 различни организации на ЕС, активни в областта на образованието и дигиталното обучение на различни нива, има за цел да приеме предизвикателствата, донесени от цифровата революция по отношение на несъответствието на цифровите умения, към приобщаващо цифрово общество.

Проекти