|

МСП с възможност за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост

Министерство на иновациите и растежа обяви началото на кандидатстването по първата процедура по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост „Технологична модернизация“. Първите средства по Плана за възстановяване са 260 млн. лв. и са насочени към микро, малки и средни предприятия.

SMEs with the possibility of financing under the Recovery and Sustainability Plan

Допустими сектори

Приоритетните икономически сектори, допустими по процедурата са: C (Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M ( Професионални дейности и научни изследвания). Това означава, че предимно производствените МСП, чиято основна икономическа дейност попада в тези сектори, могат да бъдат бенефициенти по програмата. Такива могат да бъдат предприятия за производство на лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. 

Допустими са още предприятия, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност.

Размер на средствата

Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 35 000 лв., докато максималният се определя на база големината и нуждите на кандидатите. Таванът на помощите е както следва: 180 000 лв. за микро, 350 хил. лв. за малки и 700 хил. лв. за средни предприятия. Със средствата могат да се купуват например машини с автоматизирано управление, роботи или системи за дигитален контрол на процесите. Съфинансирането е до 50%.

Изисквания и условия за допустимост

За да могат фирмите да участват в процедурата за подбор, задължително условие е те да са регистрирани преди 31 декември 2019 г. и да имат оборот през последните три години на обща стойност над 210 000 лв. за микро, 750 000 лв. за малки и 3 млн. лв. за средни предприятия.

Срокове

Предприятията разполагат със срок до 21 септември включително, за да подготвят и подадат проектните си предложения. Кандидатстването става изцяло електронно в Електронната система за управление ИСУН 2020, където вече има създадена нова функционалност и разработен нов модул за ПВУ. Всички необходими документи за информация, както и пакетът от документи за кандидатстване, може да видите ТУК.

Класиране

Класирането на кандидатите ще се извършва според публикуваните в пакета документи критерии и методология за оценка и след получаване на точки.

До края на годината по Националния план за възстановяване и устойчивост се очаква да стартира още една процедура за подкрепа на производствените инвестиции – за изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на енергията. Бюджетът й ще е 200 млн. лв. През 2023 г. по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ със 119 млн. лв. ще бъдат подпомогнати семейните компании и тези в творческите индустрии и занаятите.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност