|

Българската служба за акредитация организира инфоден за представяне на дейността си

Българската служба за акредитация организира инфоден за представяне на дейността си

Българска служба за акредитация има удоволствието да покани всички заинтересовани на специализирано информационно събитие на 23 юли 2019 г. (вторник) от 10:00 часа в ХОТЕЛ „ДУНАВ ПЛАЗА“ в град Русе.

В събитието ще участва експерти от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“. Основни акценти в програмата са:

  • Европейската инфраструктура за акредитация;
  • Глобалната система за акредитация – Международен акредитационен форум и Международната организация за акредитация на лаборатории;

Ще бъде проведена и специализирана дискусия за политиките за преход към новите изисквания за акредитация.

Събитието се организирана по проект BG16RFOP002-2.008-0001 „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

За повече информация за дейността на ИА БСА: www.nab-bas.bg

За повече информация за проекта:
Даниела Михайлова – старши експерт, ИА БСА
Тел: 0888 214 167, e-mail: training@nab-bas.bg
Зорница Желева – координатор – събития
Тел: 0884 906 045, e-mail: info@a1comm.org

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност