|

Брутната месечна заплата в ИТ сектора през миналата година достига 4857 лв.

Брутната месечна заплата в ИТ сектора през миналата година достига 4857 лв., което е ръст от 500 лв. за година и е 3.2 пъти над средното заплащане в страната. Това показват данните на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), която всяка година публикува годишния доклад „Барометър“.

The gross monthly salary in the IT sector last year reached BGN 4857.

Данните се базират на резултатите на 4600 фирми в страната. В барометъра е дадено сравнение между заплатата на софтуерен инженер в България сравнен с аналогични позиции на заети в Германия и Великобритания. Така еквивалентът на България в Германия, погледнато през този коефициент, показва годишна сума от 64 468 евро на инженер в България и 54 316 евро в Германия. Подобна е картината и в сравнение с Великобритания. 

Прогнозата на БАСКОМ е, че покупателната способност на българските софтуерни инженери ще продължи да е по-висока от тази на колегите им в двете цитирани страни. Приходите на фирмите в бранша през миналата година растат до 5.475 млн. лв. по прогноза като това е увеличение за година от 20.2%. Годишният ръст е бил по-голям – с 24%, през 2017 и 2018 г. Над 80% от приходите са от износ, се посочва в данните.

През миналата година в ИТ сектора са разкрити 5450 нови работни места или 13% годишен ръст, което означава около 46 хил. заети в софтуерния бранш.

Организацията изчислява, че внесените от бранша данъци и осигуровки през изтеклата година по прогнозни данни са общо 1.040 млрд. лв. (ръст от 170 млн. лв. спрямо 2020 г. ) като 562 млн. лв. се падат на осигуровките. Всяко работно място в бранша генерира около 21 хил. лв. „стабилни и предвидими“ данъчни приходи, пише още в анализа.

Посочват, че в България работят вече над 60 глобални софтуерни бранда. Оценката е, че приходите в сектора представляват 4.3% от БВП на страната.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност