РТИК организира финална конференция по проект „Посланици на зелената промяна“
|

РТИК организира финална конференция по проект „Посланици на зелената промяна“

На 25 април 2024г., Русенската търговско-индустриална камара проведе финалното събитие по проект „Посланици на зелената промяна“, финансиран от програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“ чрез Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021. Проекта има за цел да установи трайно сътрудничество между малки и средни предприятия от България и Норвегия, както и да…

Първи бюлетин по проект QSA4Disability

Първи бюлетин по проект QSA4Disability

Русенска търговско-индустриална камара представя първият бюлетин, създаден като част от проект „QSA4Disability – Създаване на нов стандарт за дистанционна форма на чиракуване за хора с увреждания„. Проект QSA4Disability има за цел да създаде по-приобщаваща програма за чиракуване за хора със слухови увреждания в ЕС в сферата на професионалното образование и обучение (студенти и младежи на…

Издание на Бюлетин по Проекта RetRail – Нови Тенденции в Търговията на Дребно

Издание на Бюлетин по Проекта RetRail – Нови Тенденции в Търговията на Дребно

Радваме се да ви представим последното издание на бюлетина по проекта „RetRail – Нови Тенденции в Търговията на Дребно„. Този проект, реализиран съвместно от няколко международни партньори, цели да подпомогне малките и средни предприятия в търговията на дребно да се адаптират към дигиталните иновации и да увеличат своите продажби в динамичната среда на съвременния пазар….

РТИК отправя покана за участие във визита за професионален обмен в Норвегия
|

РТИК отправя покана за участие във визита за професионален обмен в Норвегия

Русенска търговско-индустриална камара организира визита за професионален обмен до Норвегия в периода 19-23 юни 2023г., целяща споделяне на добри практики между представители на бизнеса от България и Норвегия. Визитата ще даде възможност на български малки и средни предприятия и техните служители да разширят своите контактни мрежи, да видят от първо лице използването на иновативни бизнес решения в реални условия, както и да обсъдят евентуалното им внедряване в тяхната текуща сфера на дейност.

РТИК организира Европейски конкурс за иновативни бизнес идеи
|

РТИК организира Европейски конкурс за иновативни бизнес идеи

Русенска търговско-индустриална камара организира Европейски конкурс за иновативни бизнес идеи. Ако си на възраст до 19 години и имаш интересна идея за развиване на бизнес, можеш да ни споделиш повече за нея чрез Бизнес модел канавата или кратко видео, където да ни разкажеш повече за основният замисъл, предвидените дейности, ключовите партньори, както и начините и каналите за разпространение на информация за твоят бъдещ бизнес.

РТИК провежда проучване по проект Signing Banks за приобщаване на хората със слухова загуба/глухи лица

РТИК провежда проучване по проект Signing Banks за приобщаване на хората със слухова загуба/глухи лица

РТИК провежда проучване по проект Signing Banks, което да спомогне за установяване на пропуските, които трябва да бъдат взети под внимание за създаването на качествен набор от обучителни материали в подкрепа на финансовото приобщаване на хората със слухова загуба/глухи лица.

Проект „EYES: Насърчаване на предприемаческият дух“ навлиза в своята финална фаза

Проект „EYES: Насърчаване на предприемаческият дух“ навлиза в своята финална фаза

През изминалите месеци, консорциумът по проекта усилено работи, за да създаде обучение, което да подпомогне млади предприемачи да започнат собствена предприемаческа дейност и/или бизнес. През следващите месеци предстои стартирането на самото обучение, а трима от младите предприемачи, взели участие, ще имат възможността да участват в тридневен обмен, който ще се състои в Германия. Тридневното събитие ще им даде възможност да се срещнат с други млади предприемачи от Европа, с които да обменят опит и добри практики.

Проект COL-CREATION: Резултатите

Проект COL-CREATION: Резултатите

През изминалите 30 месеца, Русенска-търговско индустриална камара, в партньорство с още 5 партньорски организации от Испания, Нидерландия и Австрия, работи по проект „COL-CREATION: Разработване на обучителна програма за подобряване на сътрудничеството и съвместното създаване в креативната индустрия“, финансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Основната цел на проекта е да повиши компетенциите на работещите в сферата на…

РТИК започна работа по нов проект за трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество
|

РТИК започна работа по нов проект за трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество

В контекста на настъпващите социално-икономически промени, трансверсалните умения като предприемачеството са от съществено значение не само за формирането на нагласите на младите хора, но и за предоставянето на компетенции, които са от основно значение за развитието на предприемаческа култура в Европа.

Консорциумът по проект EYES проведе своята първа онлайн среща

Консорциумът по проект EYES проведе своята първа онлайн среща

На 20.05.2020г., Русенска търговско-индустриална камара, като част от Консорциума по проект EYES взе участие в онлайн партньорска среща, на която партньорите имаха възможност да обсъдят текущия напредък по проекта, както и да планират последващите дейности, които предстои да бъдат изпълнени през следващите месеци.

Край на съдържанието

Край на съдържанието