|

РТИК предлага консултации по програмата за безвъзмездна финансова помощ за средни предприятия

Средните предприятия, засегнати от пандемията COVID-19 ще имат възможност да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общият размер на помощта по процедурата е 200 млн. лева, като всеки проект може да е на стойност между 30 000 и 100 000 лева.

В тази връзка Русенска търговско-индустриална камара е в готовност да предложи консултантски услуги и оперативна помощ при подготовка на документи за компании, желаещи да кандидатстват по програмата. Ако желаете професионална помощ, консултации и изготвяне на документация, нашите експерти ще ви разяснят подробно условията и процедурите. За съдействие, можете да ни потърсите на тел. 082/825 878 и 082/825 875, или на projects@rcci.bg. Фирмите-членове на Камарата ще се ползват с преференции.

Кой може да кандидатства:

  • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Кандидатите трябва да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.);
  • Кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия;
  • Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.;
  • Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС , подавана към НАП;
  • Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е било в затруднено положение;
  • Кандидатите следва да са подали Годишния отчет за дейността за 2019 г. към НСИ.

Процедурата по кандидатстване е изцяло електронна, като документите се подписват с КЕП на юридическото лице с титуляр и автор лицето, което официално го представлява, с КЕП на физическото лице, представляващо кандидата или с КЕП на упълномощено от представляващия/ представляващите трето лице.

Към обявлението.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност